" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

လိုင္ဇာျမိဳ ့သိမ္းေရး စစ္ဆင္ေရး စီးမံခ်က္အေပၚ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ယိုးဒယားနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာ့စစ္တပ္ အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု - mmmilitary.blogspot.com)
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ေမတၱာရပ္ခံခ်က္။ ။ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးအထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ သိမ္းေရး စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားၿပီးၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းအား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သတင္းအေပၚ တိုင္းရင္းသားသတင္း ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တခုရဲ႕ ေပးစာက႑မွာ စစ္ေရးအကဲခတ္ ေဝဖန္ခ်က္ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေ၀ဖန္ခ်က္အေပၚ ျပည္တြင္းရွိ အရာရွိ စစ္သည္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စား ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးသူရက အိတ္ဖြင့္ေပးစာနဲ႔ ဆက္သြယ္တံု႔ျပန္ေပးပို႔လာေနလို႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵအရ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ရာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ေက်နပ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဆိုပါသတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနနဲ႔ K.I.A ဟာ အစိုးရ စစ္တပ္ရဲ႕ တိုက္ခုိက္လာမဲ့စစ္ဆင္ေရးကို ႀကိဳတင္သိရွိသြားျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးကန္႔သတ္ တားဆီးႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ပါတယ္။ သတင္းကို အတည္ျပဳခဲ့ရာမွာ စီမံခ်က္အား ျမင္ေတြ႔ခဲ့သူ အရာရွိႏွင့္ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမည့္ တပ္မမွဴးအဆင့္ရွိ အရာရွိႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ သတင္းအေျခအျမစ္မ်ားမွ ရရွိထားလို႔ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
အယ္ဒီတာ ခင္ဗ်ား-
စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ရုိးရိုးသားသား စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အမွန္ကို အမွန္အတုိင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ေစဖို႔ ယခုလို အိတ္ဖြင့္ေပးစာတင္ျပေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား သတင္း ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ တခုရဲ႕ ေပးစာက႑တြင္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပခဲ့တဲ့ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သိမ္းေရး စီမံခ်က္ အား ေရးဆြဲထားရွိၿပီးၿပီ သတင္းအေပၚ စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားရဲ႕ ေဝဖန္ခ်က္အား တံု႔ျပန္သြားလုိပါတယ္။
အဲဒီ စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္ထဲမွ ပထမ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ “အစိုးရစစ္တပ္ရဲ႕ ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ စီမံခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ျဖစ္ႏိုင္ေခ် လံုးဝမရွိပါဆိုတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဒီလိုစစ္ဆင္ေရးႀကီးေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေလ့မရွိသလို ေရးဆြဲတဲ့စီမံခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမိုင္းမွာ အေထာက္အထား လံုးဝ မရွိခဲ့ပါဘူး” လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူဆိုလိုတာကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး တံု႔ျပန္လိုပါတယ္။
ပထမအပိုင္းအေနနဲ႔ စစ္တပ္မွာ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ ဆိုတာဟာ တုိက္သည္ျဖစ္ေစ မတိုက္သည္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (Procedure) အရ လုပ္ငန္းတာဝန္အားလံုးကို Plan ႏွင့္ ေဒါင့္ေစ့ေအာင္ေရးခုိင္းၿပီး လက္ေအာက္က ျပႆနာျဖစ္ရင္ေတာင္ တရားခံရွာလို႔ရေအာင္ လုပ္ကိုင္သြားတဲ့ သဘာဝရွိပါတယ္။ စစ္ေရးအကဲခတ္သူေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ဓေလ့စရုိက္အထာကို နားမလည္လို႔ဘဲ ယူဆပါတယ္။ Plan ဆိုရာမွာ စုိက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရး Plan၊ မီးေဘးကင္းရွင္းေရး Plan၊ လံုၿခံဳေရးေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ Plan ေတြကအစ လုပ္အားေပး Plan ေတြအဆံုး ေရးဆြဲခုိင္းပါတယ္။ ၾကက္ဆူပင္ Plan ေရးဆြဲရတုန္းက စိတ္ကုန္ေနၾကတဲ့ စစ္သားေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရုိးရုိးသာမန္ကိစၥကိုေတာင္ Plan ရွိၾကတာမို႔ အေရးႀကီးဆံုးထိပ္ဆံုးက ရွိေနတဲ့ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ဦး (၁) အဆင့္ဆိုရင္ မျဖစ္မေန ေရးဆြဲခိုင္းမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ႀကိမ္းေသရွိပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ဆိုတာကေတာ့ မာနယ္ပေလာစခန္း ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဟိုမိန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကို မသိမ္းခင္ကတည္းက Plan ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ စီမံခ်က္ေပါက္ၾကားမႈဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ မဆလေခတ္ အင္တာနက္ ကြန္ပ်ဴတာ မတိုးတက္ မထြန္းကားတဲ့အခ်ိန္ကာလဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ အဲဒီလိုမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရေရႊမန္းရဲ႕ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏုိင္ငံကို သြားတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခရီးုစဥ္ ေပါက္ၾကားမႈကိုေတာ့ အဲဒီ စစ္ေရးအကဲခတ္က ေရႊမန္းအပန္းေျဖခရီးထြက္တာမို႔ ေပါက္ၾကားတယ္လို႔ ဆိုဦးမလားမသိပါ။ ယေန႔တိုးတက္ေနတဲ့ အင္တာနက္ ကြန္ပ်ဴတာ IT နည္းပညာေတြေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ဖို႔ ႀကံစည္ခ်က္သတင္းေတြ၊ ဓါတုႏွင့္ ဒံုးပ်ံလက္နက္ေတြ စမ္းသပ္ဝယ္ယူ အသံုးျပဳတဲ့ သတင္းေတြေပါက္ၾကားတာမ်ိဳးကိုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ အဲဒီ စစ္ေရးအကဲခတ္က ဆိုဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားမတူဘူးလု႔ိ ကပ္ၿပီးျငင္းႏုိင္ပါေသးတယ္။
အဲဒီလုပ္ငန္းတာဝန္အားလံုးဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဦးစီးဆိုင္ရာ (ဦး/၁/၂/၃/၄/၅/၆) ျဖစ္ေနလို႔ အားလံုး လံုၿခံဳမႈအဆင့္ တန္းတူသတ္မွတ္ထားၿပီး (ဦး/ေရး/ေထာက္) ထဲက စစ္ဦးစီးဆိုင္ရာ က႑ေတြဟာ ထိပ္ဆံုးကပါ၀င္ ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ား ရွိခဲ့လို႔ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ အဲဒီတပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာျပည္ပသုိ႔ ထြက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြရဲ႕ အင္အား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ ေပါင္းစည္းမႈေၾကာင့္ ခုိင္မာတဲ့ သတင္းေတြကို ရယူႏုိင္ခဲ့လို႔ ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် လံုး၀ မရွိပါဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ေျဖၿပီးသား ျဖစ္တယ္။
စစ္သားဆုိတာ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ ငတ္အတူတူ ဒုကၡဆင္းရဲ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ သံေယာဇဥ္မ်ားလြန္စြာ ႀကီးမားခဲ့ရတာေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းက မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာရွိ မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးကန္႔သတ္ တားဆီးႏိုင္ရန္ အားလံုး သိရွိသြားေစေရးအတြက္ သတင္းမ်ား ေပးပို႔လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္အတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူမ်ား ျပန္လႊတ္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တုိင္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာဟာ တပ္ရဲ႕ အစဥ္အလာမဟုတ္ပဲ သတိၱရွိရွိ တင္ျပလာရဲတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ားရွိေနေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့တယ္။

ယိုးဒယားနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာ့စစ္တပ္ အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု - mmmilitary.blogspot.com)
တိုင္းရင္းသား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ ေပးစာထဲမွာ “MIG -29 ေလယာဥ္ (၄) စင္း ျမစ္ႀကီးနားေရာက္ေနတယ္ဆိုတာလဲ ေျခာက္လွန္႔တာပဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လိုင္ဇာကို တုိက္ဖို႔ MIG ေလယာဥ္ေတြဟာ ျမစ္ႀကီးနားကိုလာစရာမလိုဘဲ ရန္ကုန္-မိတီၳလာတို႔ကေန မိနစ္ပိုင္းအတြင္းလာလို႔ရတယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလိုေရးတဲ့အေတြးအေခၚဟာ လူပိန္း ေတြးတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ပါတယ္။ ေလတပ္ရဲ႕ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ ေလယာဥ္ကြင္းမွန္သမွ် ဆင္းသက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ထားရမယ္။ ေလယာဥ္ကြင္းမရွိက ကားလမ္းႏွင့္လယ္ကြင္းေတြမွာ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ထားရမယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၾကည္းတပ္ကျဖစ္တာမို႔ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရေျပာရရင္ K.I.A ကို တုိက္ခဲ့ရင္ေတာင္ တုိက္ခုိက္ေနတံုး က်ည္ဆံကုန္တာမ်ိဳး၊ ရာသီဥတုမေကာင္းတာမုိ႔ ပစ္မွတ္မရွင္းျဖစ္ေနတာမို႔လို႔ ေလယာဥ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုေမာင္းႏွင္ရတဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ေတြဆီကုန္လို႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာဝင္ၿပီး ဆီျဖည့္ရတာမ်ိဳး၊ ရာသီဥတု ရုတ္တရက္ ဆိုးဝါးလာလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ရန္သူပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ခ်က္ဟာ ေလယာဥ္ကို ထိမွန္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ လူနာအေရးေပၚ သယ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္ဆိုတာ သံုးကို သံုးရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ သတင္းထဲမွာ “MIG-29 ေတြေရာက္ေနတယ္” ဆိုတာဟာ အခ်ိန္မေရြး တျခားေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကို ျပန္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အေျချပဳတပ္စြဲ ဆိုတဲ့ စစ္သံုးေဝါဟာရနဲ႔ မတူတာမုိ႔ အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္မ်ား ေလ့လာမွတ္သားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အဲဒီ စစ္ေရးအကဲခတ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္ထဲတြင္ ေနာက္တခုကေတာ့ K.I.A ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အစုိးရက ကြန္မန္ဒို စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ဖမ္းဆီးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သေရာ္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုးေခတ္ကာလ တပ္သမိုင္းကိုျပရရင္ ဘိန္းဘုရင္ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဆာကို အေမရိကန္က ဆုေငြထုတ္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခ်ိန္မွာ UWSA လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ႔နဲ႔ စစ္တပ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တခ်ိဳ႕ (ဥပမာ - ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္၀င္း) က ဆက္တိုက္ေနရင္ ရဲေဘာ္ေတြ ထိခိုက္က်ဆံုးမွာစိုးရိမ္လို႔ ကြန္မန္ဒိုနဲ႔ ခြန္ဆာအား ဝင္ဖမ္းဘို႔ေတာင္ စိတ္ကူးခဲ့ပါေသးတယ္။
K.I.A အား ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္သူလူထုက အထင္ျမင္လြဲမွားလာေအာင္ အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး တုိက္ကြက္ေတြ ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခုမွာ တံတားမ်ား မုိင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕ သတ္ပစ္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စဲြခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ေလ့လာခဲ့တာ တစ္ခုကေတာ့ ထုိင္းစစ္တပ္ရဲ႕ ကြန္မန္ဒိုအထူးတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ လက္နက္တပ္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပံုကို ၾကည့္သြားတာ သတိျပဳရပါမယ္။
အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္တြင္ေနာက္တခုကေတာ့ တကယ္တမ္း “K.I.A ကို အျပဳတ္တိုက္မယ္ဆိုရင္ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္းနင္းေရးမွာ အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အျပဳတ္တုိက္ရာမွာ ေလေၾကာင္းကို အသံုးျပဳစရာမလိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိၿပီး ျဖစ္မွာပါ။” ဆိုတာကို တံု႔ျပန္ခ်င္ပါတယ္၊ တပ္ရဲ႕ တုိက္ပြဲသမိုင္းေၾကာင္းေတြကို အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက ဂဃဏန မေလ့လာခဲ့တာ ထင္ရွားပါတယ္။ တပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ႏုိင္ထက္စီးနင္းလုပ္တတ္ၾကတာမို႔ စစ္တိုက္လို႔ မႏုိင္ရင္ ေလယာဥ္အကူအၿမဲတမ္းေခၚပါတယ္။ မုိင္းေယာင္း တုိက္ပြဲ၊ ဗကပႏွင့္ ျဖစ္စဥ္၊ မဆလေခတ္လက္ထက္ကစၿပီး MTA ၊ KNU လို ျဖစ္စဥ္တုိက္ပြဲေတြအပါအဝင္ ယခုေနာက္ဆံုး SSA အဆံုး ေလယာဥ္ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ မာနယ္ပေလာ နဲ႔ ဟုိမိန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကို သိမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္တြင္ ေနာက္တခုျဖစ္တဲ့ “သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္မွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စခန္းသိမ္း ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေတြ မလုပ္ေတာ့ပဲ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ K.I.A ကလာေရာက္တုိက္ခုိက္လို႔ ခုခံပစ္ခတ္တဲ့ အေနနဲ႔ တန္ျပန္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသာ ရွိေနေၾကာင္း စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။” ဆိုတာကို တံု႔ျပန္လုိပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္အမွန္မွာ တရုတ္ကိုေရာင္းခ်တဲ့ သဘာဝ ပိုက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းဟာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း K.I.A တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမအတြင္းေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအရ လမ္းေၾကာင္းလံုၿခံဳေရး ဧရိယာခ်ဲထြင္ရွင္းလင္းဘို႔ စစ္တပ္ကဘဲ စတင္တုိက္ခိုက္စစ္ဆင္ကာ K.I.A ကေတာ့ မိမိနယ္ေျမအတြင္း ခုခံပစ္ခတ္ကာကြယ္တာျဖစ္လုိ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတာ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ေတြ႔ရၿပီး အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္ကို ေဖၚက်ဴးေနသလားလို႔ေတာင္ ျမင္မိတယ္။
အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္ ေ၀ဖန္ေတြ႔ရွိခ်က္ထဲမွ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲေရးသားထားတဲ့ အပိုဒ္ေတြကေတာ့ - 
  • အစုိးရစစ္တပ္နဲ႔ K.I.A တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ပ်က္ျပားေအာင္ မလိုလားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတဲ့သတင္း အမွား
  • အစိုးရစစ္တပ္က စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာအရ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ သတင္း အတုအေယာင္
  • စစ္ပြဲေတြကို မရပ္ခ်င္တဲ့ K.I.A ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အစိုးရစစ္တပ္ကို တိုက္ခုိက္ရျခင္း ခုိင္လံုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ စီမံခ်က္အတု
  • လိုင္ဇာၿမိဳ႕သိမ္းေရး စီမံခ်က္ဆိုတာ အစိုးရတပ္က ၿခိမ္းေျခာက္တာလား၊ လွန္႔တာလား
  • ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုမႈေတြကို ရႈတ္ေထြးေအာင္ လုပ္တာလား
  • စစ္ပြဲေတြ မရပ္ခ်င္လို႔ K.I.A အဖြဲ႔အစည္းကပဲ ျပန္လည္ဖန္တီးလား
  • လိုင္ဇာၿမိဳ႕သိမ္းေရး စီမံခ်က္ဆုိတာ အတုအေယာင္ေျခာက္လွန္႔မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ K.I.A တုိ႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေပၚက တုိက္ပြဲကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါေတာ့မယ္။ ဆိုတာေတြကို တေပါင္းတည္းတံု႔ျပန္သြားပါ့မယ္။
စစ္ေရးအကဲခတ္ဆိုသူကို ေျပာခ်င္တာက စစ္တပ္ကို အကဲခတ္ယံုႏွင့္ ရပ္မေနပါနဲ႔.... အထဲသို႔ ထုိးေဖါက္ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေစခ်င္တယ္။ တပ္မွာ Doubt ျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုဘဲ သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ စစ္တပ္အေၾကာင္းကို စစ္သားကပိုသိပါတယ္။ စစ္သားထက္ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိက ပိုသိပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ လက္တြဲခဲ့တဲ့ အထက္ေအာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဘယ္ေလသံ၊ ဘယ္ေျခလွမ္း လုိက္ရင္ ဘယ္အခ်ဳိးခ်ဳိးမယ္ဆိုတာ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာေတာင္ စီမံခ်က္သက္ေသျပစရာမလိုပဲ ‘ဒဲ့ဒုိး’ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ စစ္တပ္ဟာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အင္အားႀကီးမားေတာင့္တင္းေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္အေၾကာင္း ဂဃဏန သိဖုိ႔ဆိုတာက ျပင္ပကေန အကဲခတ္တာမ်ိဳး လုပ္ေနရင္ အေတြးလြယ္သေလာက္ အေရးခက္သြားမယ္ဆိုတာ သတိေပးလိုပါတယ္။ အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္ရဲ႕ စာပိုဒ္ေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္ ေရွ႕ေနလိုက္ေနသလို ျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေျပာဆိုေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီစီမံခ်က္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ စစ္ေရးအကဲခတ္ေတြ ေျပာတာကို ျပန္လည္ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ အဲဒီလို စီမံခ်က္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတဦးကိုယ္တုိင္ K.I.A ကို အခ်ိန္မေရြးတုိက္လို႔ရေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေသးတာကို ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ စီမံခ်က္ရွိလို႔ ဒီစကားေျပာရဲတာ သိသာပါတယ္။ စစ္ေရးအကဲခတ္သူ မုိးမင္းသားႀကီး အေနနဲ႔ အဲဒီ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတဦး ေျပာခဲ့တဲ့ စကားကို ေမ့သြားတာ ထင္တယ္။
ယခုေနာက္ဆံုး ေရႊလီမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ K.I.A က အဲဒီစီမံခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အျပဳတ္တိုက္/မတုိက္ဆိုတဲ့ စကားကို ေထာက္ျပေနတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ K.I.A နယ္ေျမမွာ တပ္ေတြလႈပ္ရွားမႈ မ်ားစြာနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အဲဒီစီမံခ်က္မွန္/ မမွန္ အနီးစပ္ဆံုးသက္ေသျပေနပါတယ္။
အဆုိးဆံုးက အဲဒီ စစ္ေရးအကဲခတ္ ကိုယ္တုိင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ေတြကို “ေသာင္းက်န္းသူ” လို႔ သံုးတဲ့ ေဝါဟာရစကားလံုးပါ။ တိုင္းရင္းသား သတင္း၀က္ဘ္ဆုိဒ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာအေနနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနလို႔ မွားသံုးထားတဲ့ ေဝါဟာရကို တည္းျဖတ္ဖုိ႔ ေမ့သြားတယ္လို႔ဘဲ အေကာင္းျမင္ေပးလိုက္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြက ဒီကေန႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္လိုဘဲ တစိုက္မတ္မတ္ သတိထားသံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူလို႔ သံုးရဲတဲ့ အဲဒီစစ္ေရးအကဲခတ္ဟာ အစိုးရလူလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အစုိးရ အလိုက် မီဒီယာသတင္းသမားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ စစ္သားအတုအေယာင္ တဦးပင္ျဖစ္ေနသလားဆိုတာကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကသာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္လိမ့္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးသူရ
(တပ္မေတာ္ အရာရွိ စစ္သည္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စား)

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...