" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

HVAC အေၾကာင္း ေလ့လာလိုသူမ်ား

HVAC အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ကို မိတ္ဆက္ေပး ဘို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္ျပထားတာပါ။

 1. Introduction
  • ဒီဇိုင္း ေရးရာျပႆနာ ေတြကို အေျဖ႐ွာတဲ့ အခါ၊ အေျဖကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေျပာႏိုင္ဘို႔ ခက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခုမွလုပ္ငန္းခြင္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ အဖို႔ ဘယ္ေနရာ ကေန စ႐ွင္းရမလဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘို႔ ဆိုတာ အင္မတန္ ခက္ခဲ တဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါ။
  • ျပႆနာ ကိုက တိတိက်က် သတ္မွတ္ခ်က္ ႐ွိခ်င္မွ ႐ွိမယ္။ လုိအပ္တဲ့ Design Parameters (ဒီဇိုင္း အခ်က္အလက္) အခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ခ်င္ေပ်ာက္ ေနမယ္။ အေျဖေတြ ကလည္း တစ္ခုမက။ အေျခအေန၊ ပိုင္႐ွင္၊ ေနရာေပၚ လိုက္ၿပီး တခ်ိဳ႕အေျဖေတြက အျခား အေျဖေတြ ထက္ ပိုေကာင္းခ်င္ ေကာင္းပါမယ္။ မွားတယ္၊ မွန္တယ္ ေျပာလို႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ အတြက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ အေျဖ တစ္ခုက အျခား အေျဖ ေတြထက္ ပိုေကာင္း ခ်င္ေကာင္း ေနတာကိုး။
  • ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္သူ႔အတြက္ ဘယ္ဟာ က အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ၊ ဘာကို ေ႐ြးခ်ယ္ သင့္လဲ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြဆီက ရဲ႕ အျမင္ ကို ေတာင္း ျခင္း ျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေတြေဝ မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာ တစ္ခုစီအတြက္ ေတြ႕ထားတဲ့ အေျဖေတြရဲ႕ အေကာင္းအဆိုး အနည္းအမ်ား ကို ခ်င့္ခ်ိန္ ၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး အေျဖကို ေ႐ြးရပါတယ္။
  • တခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္ ေတြက ဒီဇိုင္း စဘို႔ေပးထား ေပမဲ့ Iterative Design Process တစ္ေလွ်ာက္မွာ modification လုပ္ဘို႔ ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ Clients (ပိုင္႐ွင္၊ အလုပ္႐ွင္) နဲ႔ Architects ေတြက မွန္အျပည့္ကပ္ ဘို႔ ျပင္ဆင္ထား ေပမဲ့လို႔ energy implication လိုအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ မွန္ အ႐ြယ္အစား ေလွ်ာ့ေပး ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး လည္း႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ Mechanical Engineer ကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အေျခအေန အတြက္ ဘယ္စနစ္ က အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေစဘို႔ System Components အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ Control Strategies အဖံုဖံု ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီဇိုင္း မွာ အဆက္မျပတ္၊ ေ႐ွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္၊ ထပ္တစ္လဲလဲ ဆန္းစစ္၊ လက္ေတြ႔ ရႏိုင္တဲ့ Component နဲ႔ Control Option ေတြကို ပါင္းစပ္ၿပီး Constraints (ကန္႕သတ္ ထားတဲ့ ေဘာင္) ေတြ အားလံုးထဲ ဝင္မဲ့ အသင့္ေတာ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး အေျဖကို ႐ွာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဇိုင္း လုပ္တဲ့ အထဲမွာ ထပ္တလဲလဲ ဆန္းစစ္ရတဲ့ Engineering Analysis သေဘာတရား ေတြပါဝင္တာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
  • ဒီဇိုင္း ရဲ႕ ပထမေျခလွမ္း က အေျဖေတြေတြ႕ ႏိုင္တဲ့ ေဘာင္ကို အၾကမ္း သတ္မွတ္ဘို႔ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ေနာက္ခံ မ႐ွိခဲ့တဲ့ သူေတြအတြက္ ဘယ္ကစရမွန္း မသိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲ ကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ Initial Assumption ေတြကို အရင္လုပ္၊ ၿပီးမွ Analysis ထပ္ထပ္လုပ္ ၿပီး Improve လုပ္ရပါတယ္။

  Building MEP system ေတြကို Design ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ Design Engineer ေကာင္းတစ္ေယာက္ အခ်ိန္တိုတို အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ သလို လြယ္လြယ္နဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္တာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။
  • ေကာင္းမြန္ သင့္ေတာ္တဲ႔ Theoretical Knowledge (စာေတြ႕ ဗဟုသုတ) ေတြ သာမက အမွန္တကယ္ Practical Field Experiences (လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ေကာင္း) ေတြ ႐ွိရပါမယ္။
  • လိုအပ္တဲ့ Engineering Design Capability သာမက ေဒသဆိုင္ရာ Governing Rules, regulations and Standard Code of Practices ( ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း) ေတြ ကို သိနားလည္ ေနရပါ မယ္။
  • Design Team ဓေလ့ ထံုးစံ Coordination Design Processes လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီး ေနဘို႔ လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ Team အတြင္း မွာ သာမက ပတ္သက္တဲ့ Clients နဲ႔ေရာ Other Related Parties ေတြနဲ႔ပါ Interaction / Coordination (ညိွႏိႈင္းရတာ၊ အထပ္ထပ္ အခါခါ ေဆြးေႏြးရတာ၊) ေတြ ႐ွိတာ မို႔ Communication Skill လည္း အထိုက္အေလွ်ာက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ထပ္တလဲလဲ ျပန္လုပ္ရတာ ရယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ၿပီးၿပီ ဆိုမွ Client ဆီက မီးနီ အျပခံရတာေတြ ကလည္း မ႐ိုးႏိုင္တာ မို႔ သီးခံ ရည္႐ွိဘို႔နဲ႔ စိတ္႐ွည္ဘို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
  • Public Safety လူေတြ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ႏိုင္တဲ့ ဗဟုသုတ နဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳ ႐ွိၿပီး အၿမဲ တမ္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေန လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
  • ကိုယ္ မလုပ္ဘူးေသး တဲ့ စနစ္အသစ္ တစ္ခု စတင္ ဒီဇိုင္း လုပ္ရမဲ့ အခ်ိန္မွာ အေတြ႔အၾကံဳ ႐ွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြနဲ႔ တြဲ လုပ္ခြင့္ ရဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ႐ွိလာ ေလေလ၊ ျမန္ဆန္လာေလေလ၊ အမွားနည္းေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။(အစ ထဲက အမွားလုပ္ထားဘူးတာ ကို အမွန္လို႔ ျမင္ၿပီး ထပ္မွားေနတာ မဟုတ္ ခဲ့ရင္ ေပါ႔ ေလ။)
   ဒါေၾကာင့္ မို႔ ကိုယ္တိုင္ မကၽြမ္းက်င္ ေသးတဲ့၊ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ မ႐ွိေသးတဲ့ အလုပ္မွာ လက္တဲ့ မစမ္းၾကဘို႔ သတိေပးရတာပါ။ ဒါဟာ Professional Ethic Code: ထဲက က်င့္ဝတ္ တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 2. Psychrometry
  • က်ေနာ္ တို႔ ေန႔စဥ္႐ႈ႐ိႈက္ ေနရတဲ့ ေလထဲ မွာ ေရခိုးေရေငြ႔ ေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဒီလို ေရခိုးေရေငြ႔ ပါတဲ့ အတိုင္းအတာ က လူေတြအတြက္ ေရာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔အျခား HVAC Applications ေတြမွာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ HVAC ဒီဇိုင္းေတြ အေၾကာင္း ကိုမစခင္ သိသင့္တဲ့ ေလ နဲ႔ ေရေငြ႔ mixture ရဲ့ Physical And Thermodynamic Properties ေတြကို ေလ့လာရတဲ့ Psychrometry ကိုအရင္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

   1. Dry-Bulb Temperature (Tdb) ေလထဲမွာ သာမိုမီတာ ႐ိုး႐ိုးထားၿပီး တိုင္းလို႔ရတာ။ (radiation and moisture ကေန ကာထားၿပီးေတာ့ ေပါ႔။ သာမိုမီတာ ရဲ့ Bulb ကေျခာက္ေသြ႔ေနရတာ မို႔ Dry-Bulb Temperature (Tdb)လို႔ ေခၚပါတယ္။
   2. Wet-Bulb Temperature (Twb): ေရစိုေနတဲ့ အဝတ္ပတ္ထား တဲ့ Bulb ပါတဲ့ သာမိုမီတာ ကို ေလထဲမွာ အသားကုန္ ေမႊ႔ၿပီး တိုင္းလို႔ ရတာကေတာ့ Wet-bulb temperature ပါ။ Dry-Bulb နဲ႔ Wet-bulb temperature ရဲ့ ျခားနားခ်က္ က ေလထုရဲ့ ေျခာက္ေသြ႕မႈ ဘယ္ေလာက္႐ွိမလဲ ျပပါတယ္။ ျခားနားခ်က္ မ်ားေလ ပိုေျခာက္ေသြ႕ေလပါပဲ။
   3. Water Vapor Saturation: ေလဟာ အပူခ်ိန္တစ္ခုမွာ ေရေငြ႔ ကို အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိပဲ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ (Standard Atmospheric Pressure & Temperature နဲ႔လည္းပတ္သက္တာ မို႔ ပင္လယ္ျပင္ အထက္အျမင့္ ဘယ္ေလာက္ လဲ ဆိုတာ နဲ႔ လည္းဆိုင္ပါတယ္။) အပူခ်ိန္ တစ္ခုမွာ အမ်ားဆံုး ထိန္းသိမ္း ႏိုင္တဲ့ ပမာဏ ကိုေရာက္တာ ကို Water Vapor Saturation လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီအေျခအေန မွာ Fog (ျမဴဆိုင္း) တာကိုေတြ႔ရပါမယ္။
    ေလရဲ့အပူခ်ိန္မ်ားေလ၊ ေရေငြ႔ ကို ပိုထိန္းႏိုင္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။
    အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့လာလို႔ ထိန္းႏိုင္တဲ့ ပမာဏ ထက္နည္းလာရင္ Condense ျဖစ္ရပါတယ္။ (တိမ္ကေန မိုးျဖစ္သလိုေပါ႔။)
   4. Air Pressure ကိုၾကည့္ရင္ Dry Air (ေျခာက္ေသြ႔ေလ) နဲ႔ Water Vapor (ေရေငြ႔) ႏွစ္ပိုင္း ခြဲ လို႔ ရပါတယ္။
            P = Pa + Pv
        Pa = Partial Pressure of Dry Air
        Pv = Partial Pressure Of Water Vapor
   5. Saturation Pressure (Pg) ေလထုထဲမွာ Water Vapor Saturation (ေရေငြ႔ ျပည့္ဝ) ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ႐ွိတဲ့ Pressure ကို ေတာ့ Saturation Pressure (Pg) လို႔ေခၚပါတယ္။
   6. Humidity ratio (ω) ဆိုတာကေတာ့ ေလထဲမွာ တကယ္႐ွိ ေနတဲ့ ေရေငြ႕ အေလးခ်ိန္ နဲ႔ အဲဒီ့ ေလ လံုးဝ ေျခာက္ေသြ႔ ေနစဥ္ ႐ွိမဲ့ အေလးခ်ိန္ ႏွစ္ခု ကို အခ်ိဳးခ် ထားတာပါ။
            ω = mv / ma   (or)     ω = 0.622 Pv / Pa = 0.622 Pv / (P - Pv)
        mv = Mass of Water Vapor
        ma = Mass of Dry Air

   7. RH (relative humidity) ဆိုတာကေတာ့ ေလထဲ မွာ ႐ွိေနတဲ့ Partial Water Vapor Pressure (Pv)နဲ႔ ဒီေလ ဒီ dry-bulb temperature မွာ အမ်ားဆံုး ထိန္းထား ႏိုင္မဲ့ Saturation Pressure (Pg)တို႔ကို အခ်ိဳးခ် ထားတာပါ။ ရာႏႈန္း (%) နဲ႔ျပေလ့႐ွိပါတယ္။
            RH = Pv / Pg (× 100%)
   8. Dew Point (Tdp) ေရခဲ ထည့္ထားတဲ့ ဖန္ခြက္ထဲ အျပင္ဘက္မွာ ေရေငြ႔ေလးေတြ တြဲေလာင္းခိုေနတတ္တာ ေတြ႔ဘူးၾကမွာပါ။ ဒီလို ေရ Condense စျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အပူခ်ိန္ ကိုေတာ့ Dew point လို႔ေခၚပါတယ္။ အရာဝတၳဳ တစ္ခုရဲ့ အပူခ်ိန္ ဟာ ေလ ရဲ့ Dew point ထက္ေလ်ာ့တဲ့ အခါမွာ ေရေငြ႔ ေတြ condense ျဖစ္လို႔ သူ႔မွာ ေခၽြးထြက္သလို ေရေတြကပ္ လာပါတယ္။ မနက္ေစာေစာ အပင္က အ႐ြက္ေတြ မွာ ႏႇင္းေပါက္ေလးေတြ ကပ္ေနတာ နဲ႔ တူတာမို႔ Dew Point လို႔ေခၚတာပါ။
            Tdp = Tsat    at     Pg = Pv
   9. Specific Volume (v) ဆိုတာကေတာ့ ေလ 1 unit mass မွာ႐ွိတဲ့ Volume (ထုထည္) ကိုေခၚတာပါ။
   10. Enthalpy(h) ဆိုတာက သံုးလို႔ရတဲ့ Total Useful Energy ကိုေခၚပါတယ္။
   11. Sensible Heat ဆိုတာ အပူခ်ိန္ မတူညီမႈေၾကာင့္ စီးဆင္း၊ ကူးေျပာင္းတဲ့ Heat ကိုေခၚပါတယ္။ Heating Process နဲ႔ Cooling Process ေတြက Sensible Processes ေတြပါ။
            QS = m × c × ΔT
   12. Latent Heat ေလထဲက ေရေငြ႔ ကိုဖယ္တာ (သို႔) ထပ္ထည့္တာ လုပ္တဲ့ အခါ ေရေငြ႕ကေန ေရ (သို႔) ေရကေန ေရေငြ႔ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းရပါတယ္။ Latent Heat ဆိုတာက အပူခ်ိန္မေျပာင္းပဲ ပံုစံေျပာင္းဘို႔ လိုအပ္တဲ့ Heat ပါ။
    1. Fusion (အခဲ အရည္ေပ်ာ္)
    2. Evaporation (အရည္ကေန အေငြ႔ပဲ ေျပာင္း)
    3. Condensation (အေငြ႔က ေန အရည္ ေျပာင္း)
    4. Freezing (အရည္ခဲျခင္း)
    အရည္ -အေငြ႔ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းတာကို Air Conditioning မွာ အဓိက တြက္ခ်က္ရၿပီး အရည္ -အခဲ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းတာကို Refrigeration မွာအဓိက တြက္ခ်က္ရပါတယ္။ ေရရဲ့ Latent Heat က Sensible Heat ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုပါတယ္။ ဥပမာ Std Atm Pressure မွာ ေရ 0ºC မွာေပ်ာ္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ Heat Quantity (Latent Heat of Fusion) ဟာ Sensible Temperature 1 ºF ေျပာင္းဘို႔လိုတဲ့ Specific Heat Capacity (cp) ရဲ့ ၁၄၄ ဆ႐ွိပါတယ္။ Latent Heat of Vaporization ကေတာ့ ၉၇၀.၃ ဆေတာင္႐ွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Latent Heat ပါလာရင္ သတိထားရပါတယ္။
            QL = m × Δhfg
   13. Psychrometric Chart
    ေအာက္မွာ Psychrometric Chart ကိုေလ့လာၾကည့္ဘို႔ ေပးထားပါတယ္။

    • HVAC Engineer ေတြအတြက္ ဒီ Chart က အၿမဲတန္း လိုသံုးစြဲ ရပါတယ္။ Solution တစ္ခုအေျဖ႐ွာတိုင္း Psychrometric Chart ေပၚတင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ HVAC Processes အားလံုး ကို ဒီနည္းနဲ႔ Analyse လုပ္ရတာပါ။
    • S.I Unit နဲ႔ ႐ွိသလို I.P Unit နဲ႔လည္း ႐ွိပါတယ္။ အမ်ားဆံုး သံုးတာ က Sea Level Chart ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လို႔ Other Altitute က Chart ေတြကို လိုခ်င္ရင္ ေတာ့ ASHRAE (www.ashrae.org ) ကေနမွာယူႏိုင္ပါတယ္။
    • အမ်ားဆံုး သံုးၾကတာ က "ω-t" (omega-t) chart ပါ။ Dry Bulb Temperature (Tdb) က abscissa (x-axis) မွာမွတ္ထားၿပီး humidity ratios (ω) ကို ordinates (y-axis) မွာတင္ထား တာပါ။
    • ဒီ Chart ကိုသံုးဘို႔ six independent properties (Tdb, Twb, RH, humidity ratio, specific enthalpy, and specific volume) ထဲက ႏွစ္ခုကို သိဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
    • Space Condition တစ္ခု ကိုသိရင္ သူကို Psychrometric Chart ေပၚတင္ၾကည့္ရင္

     • Dew Point: Tdp: Space Condition ကေန Horizontal အတိုင္း ဘယ္ဘက္ တည့္တည့္ သြားၿပီး Saturation Line ကိုထိတဲ့ ေနရာ က အဲဒီ Space ရဲ့ Dew point temperature ပါ။ အဲဒီ Space ထဲမွာ Condensate ျဖစ္ေနတဲ့ အရာဝတၱဳ ရဲ့ အပူခ်ိန္ ဟာ Dew Point ေအာက္ မွာ ေရာက္ေနလို႔ ပါ။
     • Humidity ratio (or) absolute humidity W Space Condition ကေန Horizontal အတိုင္း ညာဘက္ တည့္တည့္ သြားၿပီး Vertical Coordinate ကိုထိတဲ့ ေနရာ မွာဖတ္လို႔ ရပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ Dry Air ကို Reference လုပ္ ေပးထားေလ့႐ွိပါတယ္။
      HVAC Engineer ေတြ ဒီ Humidity Ratio နဲ႔ Relative Humidity ဆက္စပ္ခ်က္ နဲ႔ ဒီ Humidity Ratio တစ္ခုထဲ မွာ ပဲ Tdb ေျပာင္းတာနဲ႔ RH အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္း ႏိုင္တာ ကို ေသခ်ာ သိဘို႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွ Humidity Control Application ေတြကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
     • Enthalpy(h) ကိုလိုခ်င္ ရင္ေတာ့ ပံုမွာျပထားတဲ့ အတိုင္း ဘယ္ဘက္အေပၚ ကို ခပ္ေစာင္းေစာင္း တက္သြားၿပီး ဖတ္ရပါတယ္။ သတိထားဘို႔ ကေတာ့ Wet Bulb Temperature နဲ႔ Enthalpy ႏွစ္ခု က တစ္ထပ္တည္း က်တာ မဟုတ္တာ သတိျပဳ ဘို႔ပါ။
    • Psychrometric Calculations
     • x-scale က (Tdb: Dry Bulb Temperature) ျဖစ္တာမို႔ ဒီ Scale မွာ အေျပာင္းအလဲ က Sensible Heating and Cooling Process ေတြပါ။
     • y-scale (Humidity Ratio) w: Absolute Humidity မို႔ ဒီ Scale မွာ အေျပာင္းအလဲ က Humidification/ Dehumidification လို႔ေခၚတဲ့ Latent Heat Change Process ပါ။
     • S.I Unit Calculations
      •    m³/s = A () x V (m/s)
      •    qS(kW) = 1.23 x Q(m³/s) x ΔT(°C)
      •    qL(kW) = 3.0 x Q(m³/s) x ΔW (g/kgda)
      •    qT(kW) = 1.2 x Q(m³/s) x Δh
     • I.P Unit Calculations
      •    cfm = A (in2) x fpm / 144
      •    qS(Btu/h) = 1.10 x Q (cfm) x Δt (°F)
      •    qL(Btu/h) = 4,840 x Q (cfm) x ΔW (lb/lbda)
          qL(Btu/h) = 0.68 x Q (cfm) x ΔG (gr/lbda)
      •    qT(Btu/h) = 4.5 x Q (cfm) x Δh
     • Enthalpy နဲ႔ တြက္လို႔ ရတဲ့ Total heat က Re-heat မပါတဲ့ Process အတြက္ Sensible, Latent ႏွစ္ခုေပါင္း တြက္တာ နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။
     • HVAC Psychrometric Equation ေတြ ကို သံုးတဲ့ အခါ Standard Air Value တစ္ခုကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ ၾက ေလ့႐ွိပါတယ္။ Dry Air Density ကို 1.2 kg/m3 (0.075 lb/ft3) [ 0.833 m3/kg (13.33 ft3/lb)] လို႔ ယူတြက္ေလ့ ႐ွိတာ ပါ။
     • This density corresponds to about 16°C (60°F) at saturation and 21°C (69°) dry air [at standard atmospheric pressure 101.325 kPa (14.696 psia)].
     • ေလကပံုမွန္ အားျဖင့္ coils, fans, ducts, etc., ေတြကို ျဖတ္တဲ့ အခါ မွာ ရွိတဲ့ density က standard နဲ႔ သိပ္မကြာ တာ မို႔ ပံုမွန္အားျဖင့္ correction လိုအပ္ေလ့ မ ရွိပါဘူး။.
     • When airflow is to be measured at a particular condition or point, such as at a coil entrance or exit, the corresponding specific volume can be read from the psychrometric chart.
 3. Air Conditioning မိတ္ဆက္။
  1. Air Conditioning ဆိုတာ ဘာလဲ။
   Air Conditioning ဆိုတာ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တစ္ခုကို ဖန္တီးေပး ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ေလကို Process လုပ္ေပးတဲ့ စနစ္ ကို ေခၚပါတယ္။ Process ေတြကေတာ့
   1. Treatment (ေလ ရဲ႕ အပူ၊ အေအး၊ စိုထိုင္းဆ၊ စတာေတြကို လိုအပ္ တဲ့ အေျခအေန ရေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံ ျခင္း)၊
   2. Handling (မြမ္းမံ ၿပီးသား ေလကို လိုအပ္တဲ့ ေနရာ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ႏိုင္ဘို႔ ေလကို ထိန္းေၾကာင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း)
   ေတြ ပါ။
  2. ဘာ အတြက္ Air Conditioning ကို လိုအပ္ ရတာလဲ။
   ဒီစနစ္ က ျဖည့္ဆီးေပး ရမဲ့ Applications (အသံုးခ်မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ) ကေတာ့၊
   1. Comfort Applications : ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္သူ ေတြ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိေစမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တစ္ခုကို ဖန္တီး ေပး ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း။
   2. Industrial Applications: for Manufacturing Processes, Food, Bio-Chemical Applications or Other Industrial Applications စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ နဲ႔ အျခား လိုအပ္ခ်က္ ေတြအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တစ္ခုကို ဖန္တီး ေပး ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း။
   3. Special Applications စပါယ္႐ွယ္ လုပ္ငန္းစဥ္ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ျဖည့္ဆီးေပးဘို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း။
   စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 4. Air Conditioning Processes
  1. Treatment of Air (ေလကိုျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း)။
   1. Temperature Control (အပူခ်ိန္ ထိန္းညွိျခင္း)
    • Cooling (အေအးေပး)
    • Heating (အပူေပး)
   2. Humidity Control (စိုထိုင္းဆ ထိန္း ညွိျခင္း)
    • Dehumidification (ေလထဲမွ အစိုဓာတ္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပိုမို ေျခာက္ေသြ႔ေစျခင္း )
    • Humidification (ေလထဲသို႔ အစိုဓာတ္ (ေရေငြ႔) ထည့္ေပးျခင္း)
   3. Air Cleanliness Control
    • Filtration and Contamination Control (ေလကို သန္႔စင္ေအာင္ စစ္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)
    • Provide sufficient Outside (fresh) air (ျပင္ပေလ (ေလသန္႔) ကိုလိုအပ္သလို ထည့္သြင္းေပးျခင္း။)

  2. Handling of Air
   1. Air Movement Equipments (ေလကို တြန္းပို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပး မဲ႔ စက္ပစၥည္း မ်ား)
    • Fan, (ပန္ကာ)
    • AHU (Air Handling Units)
    • FCU (Fan Coil Units), etc.
   2. Air Transportation Equipments (ေလကို သယ္ေဆာင္၊ ပို႔လႊတ္ေပး မဲ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား။)
    • Duct
    • Flow Control Devices
    • Terminal Devices, etc.
 5. Air Conditioning Applications
  1. Comfort for Occupants (ေနထိုင္သူ ေတြ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိေစေရး။)
   လူေတြ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိေစဘို႔ နဲ႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေစႏိုင္ဘို႔ က လူေတြရဲ႕ အာ႐ုံငါးပါး နဲ႔ေရာ စိတၱအာ႐ုံ နဲ႔ပါ ဆိုင္ပါတယ္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အႀကိဳက္ အေထြေထြ မို႔ လူေတြ အားလံုး (ရာႏႈန္းျပည့္) ႏွစ္သက္ မဲ့၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ႐ွိ ႏိုင္မဲ့ အေျခအေန ကို ဖန္တီး ႏိုင္ဘို႔ က မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစု (၈၀% နဲ႔ အထက္ေလာက္) လက္ခံႏိုင္မဲ့ (ဝါ) ႏွစ္သက္မဲ့၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိေစမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန ကို ဖန္တီး ႏိုင္ဘို႔ပဲ ႀကိဳးစား ရပါတယ္။ ဒီ အထဲ က Thermal Comfort အေၾကာင္း ကို အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ ေတာ့ ASHRAE Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ASHRAE Online Learning က Short Courses ထဲ မွာ ASHRAE 55 ကေနထုတ္ႏုတ္ ထားတဲ့ HVAC Systems: Thermal Comfort (I-P) ကုိ Free ေပးထားပါတယ္။ ပိုက္ဆံ ေပးစရာ မလိုပဲ Free ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
   1. Activity Level (လႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။)
    • အိပ္ေနတာလား၊ စာဖတ္ေနတာလား၊ ထိုင္ၿပီး နားနားေနေန ေနမွာလား၊ ေအးေအးေဆးေဆး လုပ္မွာလား၊ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား မ်ားမ်ား လုပ္ဘို႔လိုအပ္လား၊ အင္အားစိုက္လုပ္ရမဲ့ အလုပ္လား၊ အားကစား လုပ္တာလား၊ ေပၚမူတည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ရဲ့ Metabolic Heat Generation နဲ႔ Thermal Comfort က ဆက္စပ္ခ်က္ ႐ွိပါတယ္။
    • ဥပမာ။ ။ ကပြဲ အခန္းတစ္ခု ထဲမွာ ထိုင္ စကားေျပာေနတဲ့ သူက ခ်မ္းလို႔ Temperature နိမ့္တယ္လို႔ ထင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ Dancing လုပ္ေနတဲ့ လူေတြ က Temperature ခ်ေပးရင္ ပိုေကာင္းမယ္ လို႔ ခံစားခ်င္ ခံစားရပါမယ္။
   2. Clothing (အဝတ္အစား အထူအပါး။)
    • ဝတ္ဆင္ ထားတဲ့ အဝတ္အစား အထူအပါး ကလည္း Thermal Comfort နဲ႔ဆက္စပ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။
    • ဒါေၾကာင့္ ASHRAE 55-2004 မွာ ရာသီဥတု နဲ႔ ခြဲျခားခဲ့ရာ ကေန Clothing Insulation Value (clo) နဲ႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
   3. Occupants' Expectations (လူေတြ ရဲ့ ေမႇ်ာ္လင့္ခ်က္၊)
    လူေတြရဲ့ ေမႇ်ာ္လင့္ခ်က္ က လည္း အခန္း၊ ေနရာ ရဲ့ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိႏိုင္မႈ အေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါတယ္။ ပူျပင္းတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ မွာ ျဖစ္လာႏိုင္ တဲ့ ျဖစ္ရပ္ သံုးခု ကို စဥ္းစား ၾကည့္ရေအာင္။
    1. ေလေအးစက္ တတ္ထားတဲ့ ရံုးခန္းထဲ ကို ေလ်ာက္ဝင္လာတဲ့ သူ တစ္ေယာက္ ဟာ သူ႔မွာ Thermally Comfortable ျဖစ္ရမယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ လိမ့္မယ္။
    2. ခန္းနားတဲ့ ဟိုတယ္ထဲ ကို ဝင္ေရာက္ လာတဲ့ သူ အတြက္ေတာ့ အျပင္မွာ ဘယ္ေလာက္ပူပူ အထဲ မွာ ေအးေနရမယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မွာပါပဲ။
    3. ျပဴတင္းေပါက္ ေတြ ဖြင့္ထား ၿပီး Natural Ventilation ပဲရွိတဲ့ သာမန္ လူေနအိမ္ တစ္ခု ထဲ ကို ေလ်ာက္ဝင္ လာတဲ့ သူကေတာ့ ေအးစိမ့္ေနတဲ့ အေျခအေန ကို ေမွ်ာ္လင့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပင္ကထက္ စာရင္ ပိုေအးမွာ ပဲ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမဲ့ ေလေအးစက္ တတ္ထားတဲ့ ရံုးခန္း လို၊ ခန္းနားတဲ့ ဟိုတယ္လို မ်ိဳး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတာ့ ထားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
   4. Air Temperature ( အပူ အေအး မွ်တ ရမယ္။)
    အပူအေအး လိုအပ္ခ်က္ က ေနထိုင္သူေတြ ရဲ႕ အဝတ္အစား နဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေပၚလည္းမူတည္ပါတယ္။
    • အၾကမ္းအားျဖင့္ အဝတ္အစား ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ဝတ္ထားတဲ့ သူအတြက္ 77 °F (25 °C) ေလာက္မွာ လူေတြ ေနသာထိုင္သာ႐ွိပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ ေႏြရာသီမွာ အဝတ္အစား ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး။
    • ေဆာင္းရာသီမွာ အဝတ္ထူထူ ဝတ္ဆင္တတ္ ၾကတာ ေၾကာင့္ Heating လုပ္တဲ့ အခါ ေႏြရာသီမွာ ေလာက္မလိုပဲ 72 °F (22.2 °C) ေလာက္ကို မွန္းၿပီး ဒီဇိုင္း လုပ္စရာ လိုပါတယ္။
    • Cooling Application မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ က Radiation Heating effect ပါလာခဲ့ ရင္သူ႔ကို Compensate လုပ္ဘို႔အတြက္ Temperature ကို ခ်ေပးရပါတယ္။
    • Tolerance ကိုေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ ကို လိုက္ၿပီး သတ္မွတ္ရပါမယ္။ ေသခ်ာ ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ ၿပီးသား မ႐ွိခဲ့ ရင္ေတာ့ အမ်ား လက္ခံႏိုင္ ေလာက္ မဲ့ ±4°F (appx ±2 °C) ေလာက္ ထားရပါ လိမ့္မယ္။

   5. Relative Humidity (RH) (ေလရဲ႕ စိုထိုင္းဆ မွ်တရမယ္။)
    • ပံုမွန္အားျဖင့္ RH 30% ကေန 60% အတြင္း မွာ႐ွိေနရင္ လူေတြ လက္ခံ ႏိုင္ပါတယ္။
    • RH 60% ထက္ေက်ာ္ရင္ ေတာ့ ေခၽြးအေငြ႔ျပန္ရ ခက္တာ မို႔ အိုက္စပ္စပ္ ႀကီးျဖစ္ ႐ုံသာ မက၊ မိႈတက္၊ မိႈစြဲ အားေပးတဲ့ အေျခအေန ေၾကာင့္ Indoor Air Quality (ေလရဲ႕ သန္႔႐ွင္းမႈ ကိုထိခုိက္ေစ ပါတယ္။)
    • 30% ေအာက္ဆိုရင္ လည္း လူေတြရဲ႕ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ကိုေျခာက္ေသြ႔ေစတာ မို႔ အသက္႐ွဴရ ခက္႐ံု သာ မက၊ Static Electricity Charge (လူခႏၶာကိုယ္ မွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ဝင္တဲ့ ျပႆနာ) ႐ွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳ႕လူေတြ ႏွာေခါင္းေသြး လွ်ံ တာကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ ပါတယ္။ ေဆာင္းတြင္း မွာ (အထူးသျဖင့္ အပူေပးစက္ Heater ဖြင့္ရင္) ႏွာေခါင္းေသြး လွ်ံ တာ က Humidity နည္းလို႔ ျဖစ္ရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ တစ္ခုပါ။
    • ASHRAE 55-2004 အရ Normal Comfort အတြက္ Acceptable Range of Operative Temperature သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ က အရင္က နဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ Normal Comfort အတြက္ Humidity Ratio ကို Upper Limits 0.012 (kg/kg or lb/lb dry air) နဲ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး Lower Limit သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ (ဒီ အေျခအေန ကိုယူသံုးတဲ့ အခါ အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ RH အနည္းအမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ Consequences ေတြကို ပါ သတိထား ရပါမယ္။)

   6. Air Movement / Air Flow (ေလရဲ႕ ေ႐ြ႕လွ်ားမႈ ႏႈန္း သင့္ေတာ္ရမယ္။)
    • Air Flow ေလက မေ႐ြ႕ပဲၿငိမ္ေနရင္ အပူကူးရ ခက္႐ံုမက ေခၽြး အေငြ႔ျပန္ဘို႔ မလြယ္တာ မို႔ အိုက္စပ္စပ္ ႀကီးျဖစ္ ေနပါလိမ့္မယ္။ Stuffy [ V < 0.05 m/s (10 fpm) ]
    • ေလတိုးတာ မ်ားရင္လည္း ေလစိမ္းတိုက္ သလိုခံစားရပါလိမ့္မယ္။ Drafty [ V > 0.25 m/s (50 fpm)]
    • ASHRAE Standard 55-2004 မွာေတာ့ 40 fpm (0.2m/s) ထက္ေက်ာ္ရင္ Draft ကိုခံစားရမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ Fan Control လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ Elevated Air Speed လို႔ေခၚတဲ့ 160 fpm (0.8 m/s) ေလာက္ရွိတဲ့ Draft ကို လူေတြ ခံႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ စားပြဲတင္ ပန္ကာ သံုးသလို ပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္စံု တစ္ေယာက္ ကပဲ control လုပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အျခားသူ ေတြ comfort ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာပါ။
    • Heating applications ေတြ မွာေတာ့ Draft နည္းေနဘို႔ လိုအပ္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလကို သမေအာင္ေမႊ ၿပီး ညင္သာစြာ ထုတ္ေပးတဲ့ Undamped Diffuser ေတြ ကို လူေတြ သေဘာက်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Undamped Diffuser ေတြက Cooling Applications ေတြမွာေတာ့ အသံုး သိပ္မတဲ့ တာ သတိထားပါ။
    • လူေတြရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈ ကိုေလ့လာမႈ ေတြ အရ လူေတြ က Cold Air Draft ကို လပူရဲ့ Warm Air Draft ထက္ ပိုၿပီး ခံစားမိ ႏိုင္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလရဲ့ velocity အတူတူေပးေပ မဲ့ အေအးေပး ရတဲ့ ေႏြမွာ အပူေပးရတဲ့ ေဆာင္းတြင္းထက္ ပိုၿပီး Complaints တက္ေလ့ ရွိတတ္ ၾကေၾကာင္း လည္း ဆိုပါတယ္။
   7. Indoor Air Quality (ေလဟာ သန္႔႐ွင္း လတ္ဆတ္ ရမယ္။)
    • Sufficient Oxygen (ေအာက္ဆီဂ်င္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ႐ွိရမယ္။)
    • Absence of Dust, Pollen, Odors, Hazardous Material ( အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေလာက္ေသာ ဖုန္၊ ဝတ္မႈန္၊ အနံ႔၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ ပစၥည္း မ်ား ကင္းစင္ေစရမယ္။)
    • Pressure Cascading (Clean to Dirty) / Air Flow Balance (ညစ္ပတ္နံေစာ္ ေနတဲ့ ေလေတြ လူေတြ အေနမ်ားတဲ့ ေနရာ ကို ေရာက္မလာ ႏိုင္ဘို႔ ေလရဲ႕ ဖိအားကို ထိန္း၊ ေလအသြင္း အထုတ္ ကို မွ်ေအာင္လုပ္။ ဥပမာ။ ။စားေသာက္ ခန္းကို ေလသန္႔ ဖိသြင္းၿပီး၊ မီးဖိုေဆာင္က ေန ေလကို စုတ္ သန္႔စင္ေအာင္ Treatment လုပ္၍ ေလသန္႔ယူတဲ့ Outdoor Air Intake Louver နဲ႔လည္းမနီး ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လူအမ်ားကို လည္း အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာကေန အျပင္သို႔ စြန္႔ ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေညွာ္နံ႔မ်ား စားေသာက္ခန္း သို႔ မေရာက္။ အိမ္သာ မွ ေလကိုလည္း ဒီနည္းအတိုင္း သင့္ေတာ္ေသာ ႏႈန္းျဖင့္ Exhaust စုတ္ထုတ္၊ လုိအပ္တဲ့ Replenish Air ေလကို Door Louvers, Door Undercut (or) Pass Duct ေတြကေန ယူ ျခင္းျဖင့္ အနံ႔အသက္မ်ား အျခားအခန္း သို႔ အနံ႔ မျပန္႔။
    • ေဆး႐ံုက Infection Control (ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ) လိုအပ္တဲ့ အခန္းေတြ၊ မွာ အခန္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္ၿပီး ေလကို 1μm ေလာက္အထိ စစ္ေပးႏိုင္တဲ့ High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter ေတြနဲ႔ Ultra Low Penetration (ULPA) Filter ကိုသံုး ေပးရပါတယ္။ ဒီ Filters ေတြကို စနစ္တက် တပ္ဆင္ျဖဳတ္သိမ္း ဘို႔ Protocols ေတြကိုလည္း လိုက္နာရပါမယ္။ ယိုေပါက္ က အပ္ေပါက္ေလာက္ ကေလးပဲ ႐ွိေစ Contaminants ေတြျဖတ္ခြင့္ ရလို႔ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေကာင္း တဲ့ Filter အမ်ိဳးအစား ပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုးမရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ Filter Segments တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု ၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ Filter Bed နဲ႔ Supporting Frame ၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယိုေပါက္ အပ္ေပါက္ေလာက္ေတာင္ မ႐ွိေစရေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ ရပါတယ္။
    • Ventilation နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Guide Line ေတြ ကိုေလ့လာခ်င္ ရင္ ASHRAE 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ကို Preview သြားၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။ Preview ဆိုေပမဲ့ တစ္အုပ္လုံး ကို ဖတ္လို႔ရပါတယ္။ Copy ကူးလို႔ မရတာ တစ္ခုပါပဲ။
     ASHRAE Publications Bookstore – Standards and Guidelines ကိုသြားပါ။ ဒီစာမ်က္ႏွာ က Sub-Heading Preview Popular ASHRAE Standards ရဲ့ ေအာက္ မွာ ရွိတဲ့ Standard 62.1-2007 ကို Click လိုက္ရင္ Web-Preview ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
   8. Thermal Radiation (အပူျဖာကူးမႈ။)
    • Radiation effect from Windows, Walls, environments (ျပဴတင္းေပါက္၊ နံရံ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အပူစုေန တဲ့ ေနရာ ေတြက လာတဲ့ အပူျဖာကူး မႈ အက်ိဳးဆက္) ကလည္း Cooling Application မွာ Discomfort (မသက္မသာျဖစ္မႈ) ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သလို ေအးလြန္းတဲ့ နံရံ၊ ျပဴတင္းေပါက္ ေတြကလည္း Heating Application မွာ Discomfort (မသက္မသာျဖစ္မႈ) ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
    • Radiant Heating / Cooling ေတြလို စနစ္တက် ဒီဇိုင္းလုပ္ ၿပီး အသံုးခ် တတ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းေပမဲ့ ပံုမွန္ Cooling Application မွာေတာ့ အမွတ္မဲ့ ထားလို႔မရ တဲ့ ျပႆနာ တစ္ခုပါ။
   9. Acoustic Criteria (dbA, NC) & Vibrations (အသံ ဆူညံမႈ နဲ႔ တုန္ခါမႈ သတ္မွတ္ခ်က္။)
    • Noise level က လည္း လက္ခံႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ မတိုးလြန္း၊ မက်ယ္လြန္း ျဖစ္ရပါမယ္။
    • အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ သိသိသာသာ တိုးလိုက္ က်ယ္လိုက္ မျဖစ္ရပါဘူး။
    • Audible Tones (ၾကားသာ တဲ့ အသံအနိမ့္အျမင့္) မပါဝင္။
    • အသံ က မွ်တ တဲ့ တုန္လႈပ္စရာ မ႐ွိတဲ့ အသံ ျဖစ္ရပါမယ္။ (သိပ္ဆိုးဝါးတဲ့ ထစ္ခ်ဳန္းသံ၊ ျမည္ဟည္းသံ၊ တဝီဝီ တစီစီျမည္သံ၊ တ႐ႉး႐ႉးျမည္သံ ေတြ မပါဝင္ရပါ။)။
    • ဆူညံမႈက အာ႐ံုကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သလို ကိုယ့္အသက္႐ႈသံ ကိုယ္ျပန္ၾကား ရေလာက္ေအာင္ တိုးလြန္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ က လည္း လူကို ေျခာက္ျခားေစ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အသံကို သတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ ပိုမက်ယ္ ဘို႔ပဲ အဓိကထား ၾကပါတယ္။
    • အသံုးမ်ားတဲ့ စံ ေတြကေတာ့
     1. A-Weighting (dBA)
     2. Noise Criteria (NC)
     3. Room Criteria (RC)
     dBA ကို Sound Level Meter ေတြ မွာ တိုက္႐ိုက္ ဖတ္လို႔ ရေလ့ ႐ွိေပမဲ့ NC (or) RC ရဘို႔ ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ Frequency တစ္ခုခ်င္း ကိုတိုင္းၿပီး NC Chart (or) RC Chart ေပၚျပန္ တင္ၾကည့္ ရပါတယ္။
    • dBA
     • dBA ကို အေဆာက္အအံု ရဲ့ အျပင္ဘက္ နဲ႔ အတြင္းပိုင္း အၾကားအာ႐ံု မထိခိုက္ ေစႏိုင္ဘို႔ နဲ႔ ဆူညံမႈ ကိုထိန္းခ်ဳပ္ ဘို႔ အသံုးျပဳပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆူညံမႈ ထိန္းသိမ္းဘို႔ Site Boundary Noise Level ကို လည္း dBA နဲ႔သတ္မွတ္ ေလ့႐ွိ ပါတယ္။
     • ( OSHA) Occupational noise exposure. - 1910.95 ကိုေလ့လာ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္
      TABLE G-16 - PERMISSIBLE NOISE EXPOSURES (1)
      Duration per day, hours Sound level dBA slow responseRemark
      890
      692
      495
      397
      2100
      1.5102
      1105
      1/2110
      1/4 or less115
      အေဆာက္အအံု ရဲ့ အတြင္းပိုင္း မွာ သိပ္ဆူညံ လြန္းတဲ့ အခန္းေတြ ကို ပဲ dBA 80 ထားလို႔ရပါမယ္။ ပံုမွန္ MEP Equipment Room ေတြကို dBA 70 မေက်ာ္ ေအာင္ Control လုပ္သင့္ၿပီး Carpark လိုေနရာမ်ိဳးမွာ dBA 55 ေလာက္ ကန္႔သတ္ ထားသင့္ပါတယ္။
    • Noise Criteria (NC)
     NC က အေဆာက္အအံု ရဲ့ အတြင္းပိုင္း အတြက္ အဓိက အသံုးျပဳ တာပါ။ RC ကလည္း NC နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ပါ။ RC က Low Frequency Noise ကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားတားတာ ပါ။
     NC Level Description
     NC20-NC30 For Sleeping, Resting, Relaxing
     Bedrooms, Sleeping Quarters, Hospitals, Residences, Apartments, Hotels Motels,
     For Very Good Listening Conditions Auditoriums, Theaters, Large Meeting Rooms, Large Conference Rooms, Base Communication Centers, Churches Chapels, etc.
     NC30-NC35 For Good Listening Condition
     Private Offices, Small Conference Rooms, Classrooms, Libraries, etc.
     NC35-NC40 For Fair Listening Conditions
     Large Offices, Reception Areas, PX, Retail Shops and Stores, Cafeterias, Restaurants, etc.
     NC40-NC50 For Moderately Fair Listening Conditions
     Lobbies, Laboratory Work Space, Drafting & Engineering Rooms, Maintenance Shops such as for electrical equipment, etc.
     NC45-NC65 For minimum acceptable speech communication, no risk of hearing damage
     Kitchens, Laundries, Shops, Garages, Machinery Spaces, Power Plant Control Rooms, etc.
    • ဒီ Acoustic Criteria ေတြက အနည္းငယ္ ႐ႈပ္ေထြးတာ မို႔ ေနာက္ သီးသန္႔ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
   10. Special Considerations
    • ေဆး႐ံု၊ ကြန္ျပဴတာ ခန္း၊ laboratories (ဓာတ္ခြဲခန္း) ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ က လူေတြသက္ေတာင့္ သက္သာ ႐ွိမဲ့ အေျခအေန နဲ႔ ျခားနား ႏိုင္ပါတယ္။
    • ဒီအခန္းေတြရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြမွာ ပိုမို သင့္ေတာ္တဲ့ အေျခအေန ကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ဘို႔ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ ပါလိမ့္မယ္။
    • ဥပမာ။ ။ Printing Paper ေတြဟာ RH 50% အထက္မွာ Equilibrium ရဘို႔ခက္ခဲ တာမို႔ Printing & Drafting Rooms (ပံုႏွိပ္စက္ အခန္းေတြ) ကို ဒီဇိုင္း လုပ္တဲ့အခါ RH 50% မေက်ာ္ဘို႔ သတိထား ရပါလိမ့္မယ္။
   11. Others (အျခားလိုအပ္ခ်က္ မ်ား။)
    • Adequate lighting (အလင္းေရာင္ လံုေလာက္မႈ။)
    • Proper furniture and work surfaces (သင့္ေလွ်ာ္ ေသာ ပရိေဘာဂ)
    • Spatial (သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ အထားအသို။)
    • Building Integrity (အေဆာက္ အအံု ေတာင့္တင္းခိုင္မာ ၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ် ရတယ္ လို႔ ခံစား ႏိုင္ဘို႔။)

    ဒီအခ်က္ေတြက လည္း Air Conditioning System နဲ႔ အထိုက္အေလ်ာက္ ဆက္သြယ္မႈ ႐ွိေနတတ္ပါတယ္။
    ဥပမာ။ ။ Lighting နဲ႔ Air-Con Diffuser Location

  2. Industrial Applications
   1. အေထြေထြ လိုအပ္ခ်က္
    • အသံုးျပဳမဲ႔ Process နဲ႔ Product ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ ကိုလိုက္ၿပီး အပူအေအး၊ စိုထိုင္းဆ နဲ႔ သန္႔စင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို Owner နဲ႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ရယူ ဘို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ အလုပ္လုပ္သူေတြ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိေစဘို႔ ၾကား မွ်မွ်တတ လုပ္ႏိုင္ရင္ ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြး နဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ ကို သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
    • အလုပ္သမား ေတြ Temperature နဲ႔ Humidity ဒဏ္ေၾကာင့္ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ရတာ မျဖစ္ဘူးေစ တဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ဖန္တီးေပး ႏိုင္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ပိုေကာင္း လာမွာ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ကို ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္႐ံုမက၊ အလုပ္ကို ေပၚမလာ တတ္တဲ့ ျပႆနာကို လည္း ေလ်ာ့က်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
   2. Process and Product Requirements
    • ထုတ္လုပ္မဲ့ Product ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား နဲ႔ Process လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေတြ႔ရမဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့
     • Rate of Chemical Reaction
     • Rate of Crystallization
     • Rate of Biochemical Reaction
     • Product Accuracy and Uniformity
     • Product Formability
     • Moisture Regain
     • Corrosion, Rust and Abrasion
     • Air Cleanliness
     • Static Electricity
    • ဒီလိုအပ္ခ်က္ ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ ရမဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့
     • Temperature
     • Relative Humidity
     • Pressure Cascading / Air Flow Direction
     • Air Cleanliness & Air Flowrate
     • Process Exhausts
     • Noise & Vibration
   3. ဒီလိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ပံုမွန္ အားျဖင့္ Client ကေပးေလ့႐ွိ ပါတယ္။ သူတို႔ Process ကို သူတို႔ ပိုနားလည္ တာမို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ကိုျဖည့္ႏိုင္ မျဖည့္ႏိုင္ ဆိုတာ ကေတာ့ HVAC Engineer က ေသခ်ာစစ္ေဆး တြက္ခ်က္ ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
   4. Room Temperature & Humidity Control
    • မ်ားေသာအားျဖင့္ Space Average နဲ႔ At any point of the Space (Room) ကို သတိထား ရပါမယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ မ႐ွိရင္ Space Average အေနနဲ႔ စဥ္းစားေၾကာင္း ေစာေစာထဲ က Clarify (ေသခ်ာ႐ွင္းျပ) ထားရပါမယ္။ ဥပမာ။
     • Space Average: (e.g. 20±1.1 °C / 50±5 %RH)
     • At any point of the Space (Room): (e.g. 20±2 °C / 50±10 %RH)
   5. Pressure Cascading / Air Flow Direction
    • လိုအပ္တဲ့ Air Flow Direction ရဘို႔ စဥ္းစားရပါတယ္။
     • ပိုသန္႔ဘို႔ တယ္ လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ အခန္း ကေန ပဲ သူ႔ေလာက္ မသန္႔ တဲ့ အခန္းကို ပဲ ေလစီးဘို႔။
     • အႏၲရာယ္ ႐ွိႏိုင္တဲ့ အခန္း ကေလ ေတြ အျပင္ထြက္မလာဘို႔။
    • ဒီလို လုပ္ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ အေရးႀကီး တာ က အခန္း Pressure Level ထိန္းႏိုင္ဘို႔ပါ။ Differential Pressure လံုလံုေလာက္ေလာက္ ႐ွိၿပီး Leakage ျဖစ္ဘို႔ လိုသေလာက္ ကို Air Flow အပိုေပးႏိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ တစ္ခု သတိထားဘို႔ က Circulation Air Flowrat ထက္ အခန္းရဲ့ အ႐ြယ္ နဲ႔ လိုက္ၿပီး Surplus Air {= Supply (Return + Exhausts)} က Leakage ျဖစ္ဘို႔ လိုတဲ့ ပမာဏ ကို ရဘို႔ပါ။ ဒီ Surplus Air ရဲ့ Flowrate (Air Change / h) အနည္းအမ်ား က Pressure Cascading အတြက္ အေရးပါပါတယ္။
   6. Air Cleanliness & Air Flowrate
    • အခန္းေလ ရဲ့ Air Cleanliness (သန္႔႐ွင္းမႈ) လိုအပ္ခ်က္ က လည္း အေရးပါပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မဲ့ ပစၥည္း အႏုစိတ္ေလ ေလသန္႔႐ွင္းမႈ လိုအပ္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Cleanroom ေတြ အေၾကာင္း ႀကံဳတဲ့ အခါ တင္ျပေပးပါ အံုးမယ္။ ပါဝင္ ေနႏိုင္တဲ့ Dust particles, Bacteria, Spores, Pollen နဲ႔ Radio-active particles ေတြ က ထုတ္လုပ္ မဲ့ Product အေပၚ ဆိုးက်ိဳးေပးႏိုင္ပါတယ္။
    • အမႈန္အမႊား ေတြ လိုအပ္ခ်က္ အတိုင္း ကင္းစင္ ေစဘို႔ အတြက္ က Air Filtration (ေလကို စစ္ျခင္း) နဲ႔ Air Change Flowrate (ေလ လဲ တဲ့ ႏႈန္း) ကို ထိန္းညွိေပး ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Air flowrate (times/h) ဘယ္ႏႈန္း နဲ႔ လုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ လည္း ပါတတ္ပါတယ္။ Cleanroom ေတြမွာ ဒီအခ်က္က ပိုၿပီး အေရးပါ ပါတယ္။
   7. Process Exhausts
    • ကုန္ထုတ္တဲ့ ပစၥည္းေပၚ လိုက္လို႔ ေရေငြ႔ ေတြ၊ ေရေႏြးေငြ႔ ေတြ၊ အပူေတြ၊ အက္ဆစ္ေတြ၊ အယ္ကာလိုင္းေတြ၊ Chemical ေတြထုတ္ လႊတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ႐ွိပါတယ္။
    • ေရေငြ႔ေတြ ေရေႏြးေငြ႔ေတြ၊ အပူေတြ လက္ခံႏိုင္တာထက္ ပိုၿပီး အခန္းထဲ ေရာက္လာရင္ Air Conditioning System အေပၚထိခိုက္ေစ႐ံု မက အခန္းရဲ့ Room Condition Control ကိုထိခိုက္ေစမွာ ျဖစ္သလို Acid, Alkaline, Chemical ေတြ အခန္းထဲ ေရာက္လာရင္ လည္း ျပႆနာ ေပါင္းစံု ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒီ ျပႆနာ ေတြ ကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဘို႔ ကေတာ့ Equipment Local Exhaust ေတြထည့္ေပးဘို႔ ပါ။ ေလထဲ ကိုထုတ္လႊတ္ဘို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အေျခအေန မ႐ွိရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေျခအေန ရဘို႔ Scrubber ကို Install လုပ္ၿပီး Treatment လုပ္ေပးရပါမယ္။
   8. Noise & Vibration
    • အထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရမဲ့ Employee ေတြကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ ဘို႔ အတြက္ Noise Control က အေရးႀကီးပါတယ္။
    • စက္ ပစၥည္းေတြ ရဲ့ Accuracy က အေရးပါတာ နဲ႔ အမွ် သင့္ေတာ္တဲ့ Vibration Criteria ေတြလည္း ပါလာ ႏိုင္ပါတယ္။

 6. Introduction to Design Process
  • Construction Phases (အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ သံုးစြဲ ဘို႔ အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ) ကေတာ့
   • Design (ဒီဇိုင္း)
   • Construction (ေဆာက္လုပ္)
   • Operation & Maintenance (လည္ပတ္၊ ထိန္းသိမ္း)
  • Project Team ထဲ မွာ ပါဝင္တာ ေတြ ကေတာ့
   • Owner / Client / Developer
   • Code Enforcement Officials / Authority
   • Designers (Architects & Engineers)
   • Construction Team
   ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေဆာက္လို႔ ၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာ Operation & Maintenance Team က ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း လည္ပတ္ သြားပါလိမ့္မယ္။
  • ဒီ O&M Period အစပိုင္း Contractor ေတြနဲ႔ Equipment Manufacturers ေတြ မွာလည္း တာဝန္ယူ ရတဲ့ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ႐ွိပါတယ္။ Contractors ေတြတာဝန္ ယူရတဲ့ Defect Liability Period ရွိသလို Equipment Manufacturers ေတြ ကေတာ့ Warranty နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳတင္ သေဘာတူထားတဲ့ တာဝန္ ေတြယူရပါတယ္။
  • ဒီမွာ အဓိက ေျပာရမွာ ကေတာ့ Design Team အေၾကာင္းပါ။ Design Team မွာ အဓိက ပါဝင္တာေတြ ကေတာ့
   • Architects
   • Structural Engineers
   • Mechanical Engineers
   • Electrical Engineers
   တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။
  • အမ်ားအားျဖင့္ Architects က ဦးေဆာင္ ၿပီး Design Coordination လုပ္ ပါတယ္။ Owners Requirements နဲ႔ ကိုက္ညီမဲ့ လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံရေအာင္ အၾကမ္းဆြဲ လိုက္ Present လုပ္လိုက္၊ MEP Engineers ေတြနဲ႔ လည္း Coordinate လုပ္လိုက္၊ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္တဲ့ ကိစၥ လို အထပ္ထပ္ အခါခါ လုပ္ရပါတယ္။
  • တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ပဲ MEP Engineer ေတြ ကလည္း ဒီ အၾကမ္းထည္ေပၚ မူတည္ၿပီး Load နဲ႔ Capacity ကို အၾကမ္း ခန္႔မွန္း ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ Equipment & Combination စစ္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာ ေတာင္းရပါတယ္။ Mechanical Engineer က ကိုယ့္ Equipments အတြက္လိုအပ္ မဲ့ ပါဝါ နဲ႔ Control Panel ခန္႔မွန္းေခ် ကို Electrical Engineer ကိုေပးရပါတယ္။ MEP Engineer ေတြက ကိုယ့္ Equipments အတြက္လိုအပ္ တဲ့ Structural Support နဲ႔ Structural Loading ကို Structural Engineer ကိုေပးရပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြ အားလံုးက လည္း ဂ်ာေအးသူ႔အေမ႐ုိက္သလို ပါပဲ။
   • Owner က Comment ေပးလိုက္ Architects ကျပင္လိုက္၊
   • ၿပီးရင္ MEP က စစ္လိုက္၊ Architects ကို ေပးလိုက္
   • Owner က စိတ္ ေျပာင္းသြားလိုက္။ တစ္ကျပန္စ လိုက္။ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ဘယ္ႏွစ္ခါ မွန္းမသိ။
   • ဒီလို နဲ႔ ဒီဇိုင္းၿပီးသြားရင္ ေတာင္မွ Owners Budget အတြင္း မဝင္ရင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္စရပါေသးတယ္။

 7. HVAC Design Process
  • Design Parameters
   ဒီဇိုင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ Parameter ေတြကေတာ့
   • Outdoor Environmental Conditions
   • Desired Indoor Environmental Conditions
   • Cooling (or) Heating Loads
   • Available Control Systems
   • Available Mechanical Components
   • Building Constraints
   ဒီ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ၊ ရႏိုင္တာ ေတြ ေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးစြဲ မဲ့ စနစ္ေတြ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ရပါတယ္။ ဒီလို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ အခါ သင့္ေတာ္မႈ၊ စိတ္ခ်ရမႈ၊ တြက္ေခ်ကိုက္ မႈ၊ တတ္ႏိုင္မႈ ေတြ ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၿပီး ရႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္း မွ အေကာင္းဆံုး အေျဖ တစ္ခု ရေအာင္ တြက္ခ်က္၊ စဥ္းစား၊ ေလ့လာ၊ ဆင္ျခင္၊ စစ္ေဆး တာေတြ လုပ္ရပါတယ္။
  • Design Phases
   ဒီဇိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ အရ ၿပီးေျမာက္ မႈေတြ ကို Design Phases ေတြ နဲ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ Designer ရဲ့တာဝန္ က Design ၿပီးရံုမွာတင္ ရပ္သြားေလ့ မရွိပါဘူး။ Design လုပ္ထားတဲ့ အတိုင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစဘို႔ နဲ႔ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့ အမွားအခ်ိဳ႕ နဲ႔ အခက္အခဲ ေတြ ကို ကူညီ ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ဆက္ရတဲ့ တာဝန္ေတြ လည္းရွိပါေသးတယ္။
   1. Program Phase
   2. Schematic Design
   3. Preliminary Design
   4. Detail Design Development (For Tender / Construction)
   5. Post Design Phase
   6. Commissioning Phase
   7. Post Occupancy Services

  1. Program Phase
   • Mechanical Engineer က HVAC Systems ေတြ ကို ဒီဇိုင္း မလုပ္ ရေသး ခင္ Total Building Program အစီအစဥ္ ခ်ၿပီးေန ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေနရာ အရြယ္အစား၊ ကုန္က်မဲ့ Construction Budget
   • အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ ကို တင္ျပ ဘို႔ Conceptual Drawings of the Building Size and Shape နဲ႔ Utility Companies ေတြ နဲ႔ ညွိႏႈိင္း မႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေတြသာ မက
    • ဒီ အေဆာက္အအံု ကို လက္႐ွိ နဲ႔ အနာဂတ္ မွာ ဘယ္လို သံုးမယ္ ဆိုတဲ့ Clients Objective and Strategies ေတြ ပါဝင္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ Single or Multiple-Family Dwelling, High-rise condominium or Apartments, Hotel, Office, Commercial, Industrial, Educational, Athletic, Factory or other Facility စသည္ျဖင့္ ေပါ့။
    • Site ရဲ့ တည္႐ွိရာ၊ Access Means (အဝင္အထြက္ လုပ္ဘို႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ား)၊ နဲ႔ အတူ သက္ဆိုင္တဲ့ Building Codes/ Regulations ေတြ။
    • အေဆာက္အအံု ရဲ့ အျမင့္၊ အထပ္ အေရအတြက္၊ အထဲမွာ ပါတဲ့ Internal transportations ေတြ၊ Roof and Wall Material ပစၥည္းေတြ နဲ႔ ေနေရာင္ (အလင္းေရာင္) အတြက္ Type and amount of fenestration ေတြ
    • Owners Capital costs and Operation Cost Budgets
    • ေနထိုင္သံုးစြဲ သူေတြ နဲ႔ ဧည့္သည္ေတြ ရဲ့ အေရအတြက္ နဲ႔ သံုးစြဲ ပံုစံ ေတြ ျဖစ္တဲ့ the number, distribution, and occupancy patterns of permanent occupants and visitors
    • Conceptual Architectural Drawings.
    ေတြ လည္း အနည္းဆံုး ပါဝင္ ရပါမယ္။
   • ဒီအထဲ က အခ်က္ ေတြ မရေသးရင္ Mechanical (or HVAC) Engineer အေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ရႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Mechanical Engineer အေနနဲ႔ ကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ Environmental အခ်က္အလက္ ေတြ ကို စဥ္းစား ထားရပါလိမ့္မယ္။
    • Outdoor Environmental / Weather Condition (from ASHRAE (or) from Local Metrological Data)
    • Heating and Cooling Degree-Hours
    • Surface and subsurface site condition (such as Type of soil, water table, and rock levels)
    • Applicable Building Regulations and Codes
    • Infrastructure for Utilities such as Electricity, Gas and other fuels (availability, capacity, tariffs)
   • အေဆာက္အအံု ရဲ့ အတြင္းပိုင္း အတြက္ ထိန္းသိမ္း ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကို သတ္မွတ္တဲ့ အခါ
    • အသံုးျပဳ တဲ့ အခ်ိန္၊ မသံုးတဲ့ အခ်ိန္ေတြ အတြက္ ထိန္းသိမ္းေပး ရမဲ့ Dry Bulb Temperature and RH (or Wet bulb Temperature)
     • Daytime Occupied Hour
     • Nighttime Occupied Hour
     • Unoccupied Hour
    • Ventilation Requirements
    • Indoor Air Quality Requirements
    • Any special conditions
    • Heavy Internal Equipments Loads
    • Noise and Vibration Controlled Area and Criteria
    • Humidity Limits
    • Redundancy for Life Safety and Security
    အထက္က ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ ေတြ အတြက္ လက္ခံ ႏိုင္မဲ့ Acceptable Limits (Tolerance) ေဘာင္ကို လည္း တစ္ပါတည္း သတ္မွတ္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
   • ေနရာ အလိုက္ အသံုးျပဳမဲ့ Function Use for each area က ေနရာတစ္ခုစီ အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ HVAC System and Control Systems ေတြ ေရြးခ်ယ္ ဘို႔ အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါပါတယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ HVAC Systems ေတြရဲ့ Capabilities (စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား၊) ကို Indoor Environmental Requirments ေတြ နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ဆန္းစစ္ ရတာမို႔ပါ။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕အခန္းေတြ က Humidity Control လိုအပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အခန္းေတြ ကမလိုအပ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြက Air-Conditioning လိုအပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြ ကေတာ့ Mechanical / Natural Ventilation လိုအပ္ပါတယ္။ Direct Radiant Heating တစ္ခုထဲ ေပးတဲ့ အခါ Humidification, Ventilation နဲ႔ Cooling မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ ေတြျပည့္စံု ဘို႔ Equipments ေတြ ကိုသင့္ေတာ္သလို ေပါင္းစပ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္။
  2. Schematic Design
   • The Schematic design အဆင့္ မွာေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ စနစ္ နဲ႔ စက္ပစၥည္း အတြဲေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ ဘို႔ နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ဘို႔ ေတြ ပါဝင္ လာပါတယ္။ စနစ္အားလံုး က ေနရာအလိုက္ လိုအပ္တဲ့ Environmental conditions ေတြ ကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ Thermal Zoning ရဘို႔ ကလည္း mandatory (လုပ္ကိုလုပ္ရမဲ့) လိုအပ္ခ်က္ ပါ။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ စနစ္ အတြဲ ေတြ ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါ စဥ္းစားရမွာ ေတြကေတာ့
    • ေနရာ လိုအပ္ခ်က္ (Equipments, ducts, and piping)
    • Fuel and/or electrical usage and thermal storage requirements
    • The initial cost and operating costs
    • The acoustic requirements
    • The compatibility with the building plan and structural system
    • The effects on indoor air quality, illumination, noise and vibration
    • Energy Code Impact
   • ဒီအဆင့္ ရဲ့ အစပိုင္းေတြ မွာ Glazed Area (မွန္ခ်ပ္) ေတြ၊ Heavy Lighting ေတြ နဲ႔ အျခား Internal loads ေတြရဲ့ HVAC system requirements အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေတြ၊ Aesthetics နဲ႔ Acoustic Controls ေတြ ကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး Mechanical Equipments အႀကီးစားေတြ ဘယ္မွာထား သင့္တယ္ဆိုတာ ေတြ ကို အေမးခံ ရပါလိမ့္မယ္။
   • ရႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚ မူတည္ၿပီး Mechanical Engineer အေနနဲ႔ Calculation ေတြ ကို ေပးရဘို႔ လည္း လိုအပ္ ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ နဲ႔ပဲ တြက္တြက္၊ ကြန္ျပဴတာ နဲ႔ပဲ တြက္တြက္၊ အရင္ လုပ္ဘူးတဲ့ ဆင္တူ Projects ေတြ က Data အခ်က္အလက္ ေတြ ကို မွီျငမ္း ၿပီး ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒီအထဲ က Criteria အခ်ိဳ႕ ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ Criteria နဲ႔ Cooling Load Check Factor ကို ASHRAE Pocket Handbook မွာ ဆက္လက္ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။
    • Office Building (Average)
     Occupancy 10 m²/person
     Lighting (includes Power)
     (Lighting 15 W/m² + Power 50 W/m²)
     65 W/m²
     Avg Refrigeration Load 7.4 m² /kW
    • Supply Air Rate
     *E, S & W 8 (l/s) /m²
     *North 7 (l/s) /m²
     Internal 5 (l/s) /m²
     Fresh Air Supply Rate 10 (l/s) / person
     * For Northern Hemisphere
    [စကားခ်ပ္၊ ၊ HVAC Engineer ေတြ အတြက္ ASHRAE Pocket Handbook က အရမ္းအသံုး တဲ့ ပါတယ္။ ေသးေသး နဲ႔ အခ်က္အလက္ စံုစံု လင္လင္ ပါဝင္တာ မို႔ပါ။ ဒီအခ်က္ အလက္ ေတြ ကိုျပန္ Verify လုပ္ဘို႔ နဲ႔ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ Errata ေတြ ကို လည္း ရံဖန္ရံခါ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ဘို႔ ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ က Copy ကူးဘို႔ အဆင္ေျပတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳး ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အပိုင္ဝယ္သံုး ဘို႔ ေတာ့ အမွန္တကယ္ သင့္ေတာ္ တဲ့ စာအုပ္ ပါ။ ASHRAE Onlne Publication Store မွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။]
   • Architectural Load နဲ႔ Internal Loads ေတြကို သင့္ေတာ္သေလာက္ သတ္မွတ္ ႏိုင္မယ္ဆို ရင္ Weather Data ေတြ ကို မွီျငမ္း ၿပီး Peak Load နဲ႔ Rough Energy calculation ေတြ ကို ဒီအဆင့္ မွာ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ Load ေတြ က Preliminary ျဖစ္ၿပီး Design Process တစ္ေလွ်ာက္ မွာ အေျပာင္းအလဲ ႐ွိအံုး မယ္ ဆိုေပမဲ့ စနစ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ ႏိႈင္းယွဥ္ ဘို႔ အတြက္ ကေတာ့ လံုေလာက္ပါတယ္။ Systems အားလံုး ကို ဒီ Same Load လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ဘို႔ တစ္ေျပးညီ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္တာ မို႔ ပါ။
   • လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ရလာတာ နဲ႔ အတူ ဒီ Loads ေတြ ရဲ့ အတိုင္းအဆ magnitude ကို အရမ္းအားစိုက္ တြက္ စရာ မလိုပဲ အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းလာ ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။
   • ဒီအဆင့္ မွာ မွီျငမ္းစရာ ေတြ ကေတာ့ Design Manuals ေတြ၊ Textbooks ေတြ၊ Equipment Literature ေတြ နဲ႔ Existing Installations ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ Structure နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လိုအပ္တဲ့ Environment ကိုလည္းေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္ အခ်ိဳ႕ ပဲ ဒီအဆင့္ မွာ ဇကာတင္ က်န္ခဲ့ ပါလိမ့္မယ္။
   • Client က Request လုပ္ခဲ့မယ္။ Architectural detail ကလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိေနၿပီ၊ Mechanical Engineers Fee ကလည္း ရဘို႔ေသခ်ာ သေလာက္႐ွိ ေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ HVAC Systems ေတြ ရဲ့ capital cost, operating costs and performance ေတြ ကို ပိုအေသးစိတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပ ႏိုင္ပါတယ္။ Systems တစ္ခု ကို Base ထားၿပီး အျခား Systems ေတြကို ဒီ Base နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ဘို႔ပါ။ ဒီလို Analysis လုပ္ႏိုင္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ အဆင့္ေတြ ကေတာ့
    1. Estimate Probable Capital Costs: အက်ယ္အဝန္း ခန္႔မွန္းေျခ၊ အၾကမ္းေ႐ြးထားတဲ့ Equipments ေတြ နဲ႔ အၾကမ္းဆြဲ ထားတဲ့ Sketches ေတြ၊ Layout ေတြ နဲ႔ အတူ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ နည္းတစ္ခုခု ကိုသံုးၿပီး ပထမ ရင္းႏႇီးျမွဳပ္ႏႇံရန္ ကုန္က်ေငြ ခန္႔မွန္း ေပးရပါမယ္။
     • Cost estimating manuals ေတြ
     • မၾကာေသးခင္ က ၿပီးခဲ့ တဲ့ ဆင္တူ Projects ( Technical journals ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ ပါေလ့႐ွိပါတယ္။)
     • QS / Contractor
     • လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ႐ွိတဲ့ Design Engineers ေတြ
    2. ရႏိုင္တဲ့ Energy Source နဲ႔ ယူနစ္ ရဲ့ cost (မီတာေၾကး) ကို လက္႐ွိအတြက္ ေရာ ေ႐ွ႕ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ကိုေရာ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး Estimate တြက္ခ်က္ရပါမယ္။ Local utility tariffs, energy charges, demand charges ေတြ နဲ႔ ရႏိုင္ရင္ off-peak ကိုပါ စံုစမ္းေလ့လာ ထားရပါမယ္။
    3. Systems တစ္ခုစီမွာ ပါတဲ့ subsystem ေတြရဲ့ hourly operating cost နဲ႔ no. of operating hour ကို တြက္ခ်က္ ရပါမယ္။ manually ပဲျဖစ္ျဖစ္, spread sheet နဲ႔ပဲ တြက္တြက္၊ energy analysis software ေတြကိုပဲသံုးသံုး၊ equipment manufacturer ရဲ့ program နဲ႔ပဲ႐ွာ႐ွာ ရပါတယ္။ အေဆာက္အအံု ရဲ့ တစ္ရက္ကို ဘယ္ႏွနာရီ Operate လုပ္မွာလဲ ဆိုတာကို လည္း ဒီအဆင့္ မွာ သိသင့္ပါတယ္။ (ဥပမာ၊ ႐ံုးခန္း ၁၂ နာရီ။ ဟိုတယ္ ၂၄ နာရီ။ စက္႐ံု - လိုအပ္ခ်က္ အရ) ဆိုတာနဲ႔ တစ္နာရီ။ စသည္ျဖင့္ေပါ႔။
    4. Local tariffs (မီတာခ ႏႈန္းထား) ကို သံုးၿပီး လစဥ္ ကုန္က်မဲ႔ Utility ေတြကိုတြက္ ၿပီး တစ္ႏွစ္စာ ရေအာင္ ေပါင္းရပါမယ္။
    5. Owner အတြက္ လိုအပ္လို႔ ႐ွိရင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ ႏိုင္ဘို႔ Comparative Life-cycle cost analysis ဒါမွမဟုတ္ အျခားComparative cost analysis ကို လုပ္ေပးရပါမယ္။
   • တစ္ခု သတိထားရမွာ ကေတာ့ Equipment တစ္ခုရဲ့ Annual Efficiency က သူ႔ရဲ့ Full-load efficiency နဲ႔ မတူဘူး ဆိုတာပါပဲ။
   • Schematic Design Phase ၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ Owner (or) Architect ကို HVAC system selections နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ recommendation ေပးရပါမယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ Engineer ရဲ့ Reasoning ခုိင္မာတယ္၊ Client’s Objective ကိုလည္း ထင္ဟပ္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ recommendations ကိုလက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးၾကပါလိမ့္မယ္။
   • Owner မွာလည္း အျခား approach ကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရး ရွိပါတယ္။ Owner ရဲ့ Decision-weighting factors လို႔ေခၚတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ အခ်ိန္မွာ Owner သံုးတဲ့ ဦးစားေပးရမဲ့ အခ်က္ေတြ က design team နဲ႔ ကြဲျပားျခားနား တဲ့ အခါ ဒီလို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္မေကာင္း စရာ ကေတာ့ ဒီ အခ်က္အလက္ ေတြ မွာ မၾကာခန Life-cycle performance အစား low first cost ကိုေရြးခ်ယ္ တာမ်ိဳးေတြ ပါဝင္ေနတာ မ်ိဳးပါ။
   • Design Decisions နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Clear Documentation ရွိသင့္ပါတယ္။ Designer’s Proposal နဲ႔ ကိုက္ညီတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေသြဖယ္၊ျခားနား တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပါ့။
  3. Preliminary Design
   • HVAC design ကို Preliminary Stage မွာပဲ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ Architectural and Structural Design ေတြ နဲ႔ Coordinate လုပ္ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ Preliminary design ကိုသံုးရပါတယ္။ ရွိေနႏိုင္တဲ့ Potential Comflicts ေတြ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။ Mechanical and Electrical Systems ေတြနဲ႔ Structural, Plan & Building Configurations ေတြကို Close Integration (ေသေသသပ္သပ္ တစ္သားထဲ ေပါင္းစပ္ေပး ႏိုင္ဘို႔ အတြက္) Discipline တစ္ခုစီ က Team members ေတြ နဲ႔ အျခား သူေတြ အတူတကြ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Architect, Mechanical Engineer, Electrical Engineer, Structural Engineer, Acoustical consultant နဲ႔ အျခား သက္ဆိုင္ရာ discipline ေတြက team member ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
   • ဒီ Phase မွာ Local Building or Energy codes ေတြ ကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါ အံုးမယ္။ Glass နဲ႔ envelope materials ေတြ (သို႔) အေဆာက္အအံု ရဲ့ Envelope Heat Loss Limits ေတြ ကို ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိတတ္တာမို႔ပါ။ ဒါ့အျပင္ Lightings Load, HVAC Systems and equipments စတာေတြ ကိုလည္း ကန္႔သတ္ ထားႏိုင္ပါတယ္။ ရံဖန္ရံခါ Annual Energy Budgets ကုိေတာင္ မွ ကန္႔သတ္ ထားႏိုင္ ပါေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕ local authorities ေတြ က တြက္ခ်က္မႈ အခ်ိဳ႕ ကို သူတို႔သတ္မွတ္ ထားတဲ့ Computer Program နဲ႔တြက္ခ်က္ တင္ျပဘို႔ လိုအပ္ခ်က္လည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ Load အတြက္ေရာ Energy Program အတြက္ပါ Input ေပးရတာ နည္းေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ Computer Program ကိုေရြးခ်ယ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ လက္ရွိ Computer Program ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ Load နဲ႔ Energy Program ႏွစ္ခုလံုး အတြက္ Inputs ေတြကို share သံုးလို႔ရပါတယ္။ Architectural Alternatives ေတြအတြက္ energy implications ေတြ ကို ယွဥ္ ၾကည့္ႏိုင္ဘို႔ Personal Computer နဲ႔ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း Simple Calculations ေတြ ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။
   • Architectural Floor Plans ေတြနဲ႔ Elevations ေတြ ပိုအေသးစိတ္ လာတာနဲ႔ အတူ structure နဲ႔ MEP systems ေတြကို လည္း သက္ဆိုင္ရာ Building Codes ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဒီဇိုင္း လုပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ Drawing ေတြကို Preliminary Form လို႔ေခၚတဲ့ အၾကမ္း ျပင္ဆင္ ႏိုင္ပါၿပီ။ Heat Load နဲ႔ Ventilation Calculations ေတြ ကို လည္း ျပန္စိစစ္ ၿပီး Air & Water Distributions Systems (Piping & Ducting) ေတြ ကို Design လုပ္ၿပီး equipments ေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ System Sizes နဲ႔ Capacities ေတြကိုေတာ့ Design Full Load နဲ႔ Part Load Conditions ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ Designer က Duct Sizes နဲ႔ Pipe Sizes ေတြကို Manually ပဲျဖစ္ျဖစ္ Programs သံုးလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေန မွာ အဓိက က်တာ ကေတာ့ Space requirements သိဘို႔ နဲ႔ cost estimate လုပ္ႏိုင္ဘို႔ system layouts ေတြကို develope လုပ္ႏိုင္ဘို႔ ပါပဲ။
   • သက္ဆိုင္ရာ Code က လိုအပ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္း Detail Energy Studies ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ Calculations ေတြ နဲ႔ အတူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
   • Preliminary Drawings ေတြ၊ Outline specifications ေတြနဲ႔ Cost Estimates ေတြကို Owner က အတည္ျပဳ Approve လုပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ Project Scope က ေသေသခ်ာခ်ာ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Design Work ရဲ့ Final Phases ေတြမွာ minor changes ေတြ ကိုပဲ ခြင့္ျပဳပါတယ္။

  4. Detail Design Development (For Tender / Construction)
   • ဒီအဆင့္ Final Design မွာေတာ့
    • Equipment ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ Model Numbers နဲ႔ Sizes
    • Duct နဲ႔ Piping Systems ေတြရယ္၊ Control Strategies ေတြ ကိုလည္း အၿပီးသတ္ Finalized လုပ္ျခင္း၊
    • Owner requirements လိုအပ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ final compliance ကို စိစစ္ဆံုးျဖတ္ Verification လုပ္ျခင္း။
    • Budget ကို refined လုပ္ျခင္း။ ( အရင္က လိုလိုမယ္မယ္ ထားထားတဲ့ contingency costs အခ်ိဳ႕ ကို လည္း ဖယ္ထုတ္ ႏိုင္ပါၿပီ။ )
    • Performance နဲ႔ cost အတြက္ trade-offs လို႔ ေခၚတဲ့ စနစ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား အလဲအလွယ္ လုပ္ဘို႔ လည္း ဒီအေျခအေန မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ
     Insulation
     အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းတာ façade glass မွန္ေတြရဲ့ U-value နဲ႔ SC-value ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ mechanical systems ရဲ့ cost ကို ေလ်ာ့က်ေစမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပိုၿပီးေတာ့ energy efficient building ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ မယ္ ဆိုရင္ ပထမ ဆံုး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ ေငြ (initial investment costs) တိုးလာတာ က ေလ်ာ့သြားတဲ့ Operating cost နဲ႔ ကာမိတယ္။ Payback ရွိတယ္ ဆိုရင္ လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။
   • Construction Documents ေတြထဲမွာ ပါဝင္တာေတြ ကေတာ့
    • Architectural, Structural, Mechanical and Electrical Drawings Complete Sets (အျပည့္အစံု)
    • Specifications
    • Construction Cost Estimates
    • Energy Code Calculations (လိုအပ္လ်င္)
   • Owner ရဲ့ approval ရၿပီးရင္ေတာ့
    • သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေတြဆီ လိုအပ္တဲ့ documents ေတြကို code review လုပ္ေပးႏိုင္ဘို႔ တင္ျပရပါမယ္။
    • Contractors ေတြ firm bidding လုပ္ႏိုင္ဘို႔ documents ေတြ ကိုထုတ္ေပးရပါမယ္။
    အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းအခ်ိဳ ဆံုး နဲ႔ တာဝန္ယူမဲ့ contractor ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Onwer ရဲ့ အျခားလိုအပ္ခ်က္ ေတြ ျဖစ္တဲ့ schedule (အစီအစဥ္ နဲ႔ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္)။ Quality Control (အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းမႈ)၊ နဲ႔ Project Experience (လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ) အစရွိတာ ေတြ ကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္မဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ contractor ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အလုပ္ ကို ေပးအပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။
   • Extra Services>(အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
    • ဒီ အဆင့္မွာ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အၿပီး မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ Guidance for Optimization of System Operations ကိုေပးႏိုင္ဘို႔ Additional Computer Simulations ေတြ ကို Owner က ေတာင္းဆို ႏိုင္ပါတယ္။ Owner ရဲ့ economic decision making လို႔ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြ ကို ထိေရာက္ လႊမ္းမိုး ႏိုင္တာမို႔ ဒီ analyses ေတြ ကို အေကာင္းဆံုး ရႏိုင္တဲ့ most comprehensive energy simulation ေတြသံုးၿပီးလုပ္ေပး ရပါမယ္။ ဒီလို Studies လုပ္တာ က အေသးစိတ္ detail နဲ႔ extensive inputs ေတြ လိုအပ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားပါတယ္။
    • ဒီ အပိုဝန္ေဆာင္ ေပးရမႈ နဲ႔ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ပိုင္း မွ ေျပာင္းတဲ့ last-minute owner-required changes ေတြ က HVAC&R Engineer အတြက္ additional work ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ အပို အားထုတ္မႈ ေတြ အတြက္ လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္ခ ကို HVAC&R ကခံစားသင့္တာ မို႔ Owner က ထပ္ေဆာင္း ေပးရပါမယ္။
  5. Post Design Phase
   • Construction လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ Designer က commissioning team (ရွိခဲ့ရင္) ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခား တာဝန္ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါေသးတယ္။
   • Check shop drawings, material and equipments technical specifications
    • Site ထဲမွာ install မလုပ္ခင္ Manufacture / Contractor ေတြ Submit လုပ္မွာ ေတြ ကေတာ့၊
     • Equipment Technical Specifications
     • Material Specification
     • Equipment / Material Installation Manuals
     • Installation Details (Equipment, Ducting, piping, etc.),
     • Method Statements (if specified)
     • Shop Drawings
    • Project Site မွာ တကယ့္ Installation မစခင္ (မတပ္ဆင္မီ) ဒီ တင္ျပခ်က္ ေတြ ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ project plans and specifications ေတြ နဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ၊ ( Compliance ျဖစ္မျဖစ္ ) စစ္ေဆးရပါတယ္။ ကိုက္ညီမႈ ရွိတယ္ (သို႔) လက္ခံႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ Approval ေပးရပါတယ္။
   • Periodic Site Visit
    • Site ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ contractor ေတြရဲ့ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ မႈ အေျခအေန ကို သိရွိ သတိျပဳ ေနဘို႔ အတြက္ နဲ႔ log မွတ္တမ္းေရး ဘို႔ အခါ အားေလ်ာ္စြာ Project Site ထဲ ကို Site Visit သြား ေပးရပါတယ္။
   • Provide Interpretation of the construction documents
    • Construction documents ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Project Site က သိလိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေတြ ကို ရွင္းလင္း ေအာင္ ေျဖၾကား ေပးရပါတယ္။
   • Witness tests for verifying system performance
    • System performance ေတြ ကို အတြက္ လိုအပ္တဲ့ tests ေတြ ကို Witness (သက္ေသ) လုပ္ ေပးရပါတယ္။ ဒီ တာဝန္ ေတြ ယူဘို႔ အတြက္ ကေတာ့ Professional agreement ထဲမွာ ပါဝင္ေနၿပီး Fee (ဝန္ေဆာင္ခ) ထဲ မွာလည္း ထည့္သြင္း ထား ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။
   • Ascertain proper workmanship
    • Contractor ရဲ့ အလုပ္ က Proper Workmanship (လက္ရာ က်က်နန) ဟုတ္မဟုတ္ နဲ႔ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ မႈ အတိုင္းအဆ ကို ေသခ်ာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ရပါမယ္။
    • ဒါမွ Contractor တင္ျပလာတဲ့ Progress Claims (invoices) ေတြ က မွန္ကန္ေၾကာင္း နဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Quality အရည္အေသြး က လည္း specified သတ္မွတ္ ခဲ့တဲ့ အတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  6. Commissioning Phase
   • Modern Building Systems ေတြက ပိုမိုရႈတ္ေထြး Complex ျဖစ္လာတာနဲ႔ အမွ် Building Commissioning Process ကို ပိုၿပီး အေလးအနက္ ထားလာၾကပါတယ္။ ရိုးရွင္းတဲ့ သာမန္ အေဆာက္အအံု ေတြ မွာ ျပႆနာ နည္းနည္း နဲ႔ ပိုင္ရွင္ ကိုအပ္လို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္မတန္ ရႈတ္ေထြးတဲ့ complex systems ေတြနဲ႔ subsystem အမ်ားအျပား ရွိတဲ့ အေဆာက္အအံု အႀကီးစား ေတြ မွာေတာ့ ဒီကိစၥ က သာမန္ အဆင့္ေလာက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဗဟုသုတ လည္းရွိ၊ ပါးရည္နပ္ရည္ လည္းရွိတဲ့ ပိုင္ရွင္ေတြ က သူတို႔ အေဆာက္အအံု ကို လက္ခံ မယူမီ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး (ရာသီ အားလံုး) အတြက္ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ performance ရဘို႔ အတြက္ function & performance tests ေတြ လုပ္ေပးဘို႔ အခိုင္အမာ ေတာင္းဆို ပါလိမ့္မယ္။ commissioning process က ဒီ အာမခံ ခ်က္ ကို ေပးႏိုင္ ပါတယ္။
   • Building Systems ေတြနဲ႔ subsystems ေတြ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေၾကာင္း verify လုပ္ဘို႔ တာဝန္ က ရံဖန္ရံခါ ဆိုသလို အင္ဂ်င္နီယာ နဲ႔ technicians အသစ္ေတြ အေပၚ က်ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္ လက္ခံယူ မဲ့ acceptance process မွာ သူတို႔ရဲ့ verification က အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု အေနနဲ႔ ပါဝင္ ပါလိမ့္မယ္။
   • Practice ေကာင္းတစ္ခု ကေတာ့ HVAC&R components နဲ႔ Systems ေတြကို function & performance tests ေတြ လုပ္တဲ့ အခါ Design Engineer ေဘးနားမွာ ရွိေနဘို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ Systems ေတြက ဒီဇိုင္းလုပ္ထားတဲ့ အတိုင္း perform မလုပ္ခဲ့ရင္ ပိုၿပီး အေရးပါပါတယ္။ Troubleshoot (အမွားရွာ) ဘို႔နဲ႔ Solution (အေျဖ) ရွာေပးဘို႔ အေကာင္းဆံုး နဲ႔ အသင့္ေတာ္ ဆံုး က Designer မို႔ပါ။ ဒီ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ရင္ Designer လက္ထဲမွာ Complete design documentations ေတြ အဆင္သင့္ ရွိိေနဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
    Commissioning Process ေတြအတြက္ commissioning team မွာ mechanical designer တစ္ေယာက္ ရဲ့ active participation လိုအပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္ခ Professional Fee ကို လည္း ႀကိဳတင္ ထည့္သြင္း ထားေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  7. Post Occupancy Services
   • အသင့္ေတာ္ဆံုးကေတာ့ Post Occupancy လို႔ေခၚတဲ့ လူေတြ ေနၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း မွာ Check လုပ္ စစ္ေဆး ဘို႔ လိုအပ္တာေတြ ကေတာ့
    • System performance
    • Energy အသံုး
    • Operating Costs (လည္ပတ္မႈ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္)
    • User Reactions
    • အေဆာက္အအံု ရဲ့ Total building performance
    ဒီ Post Occupancy Service အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုဆက္လက္ engage လုပ္ထိန္းသိမ္း ထား ႏိုင္ရင္ ေတာ့ အေကာင္းဆံုး ပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ အထိ ဒီလို လုပ္ၾကတာ သိပ္မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္း ေတာ့ သိ နားလည္ လာၾကပါၿပီ။ အဓိက ကေတာ့ နားလည္ ကၽြမ္းက်င္ တဲ့ skill operators ေတြ ကို ခန္႔ထားဘို႔ ပါ။ ဒီ skill operators ေတြ ကို တပ္ဆင္ထားတဲ့ System ေတြကို နားလည္ေစဘို႔ နဲ႔ စနစ္တက် operate လုပ္ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ေလ့က်င့္ ေပးႏိုင္မဲ့ အသင့္ေတာ္ ဆံုး ကေတာ့ ဒီဇိုင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုယ္တိုင္ ပါပဲ။


  - ဆက္လက္ ျဖည့္ဆီးေနဆဲ -

  --- အၾကမ္းေရးလက္စ --
 8. Computer Applications
  • တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ေစ်းသက္သာ လာ ၿပီး ပိုမို တြက္ခ်က္ႏိုင္လာ တဲ့ ကြန္ျပဴတာ ေတြ က HVAC Designer ေတြ ရဲ့ ဒီဇိုင္း လုပ္တဲ့ ပံုစံ ကို ေျပာင္းလဲ လာေစခဲ့ ပါတယ္။ အသင့္သံုးႏိုင္ တဲ့ Application ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ရကိုင္ရတာ ပိုမိုလြယ္ကူ လာရံု မက ပိုမိုလည္း ျမန္ဆန္ လာပါတယ္။ ရႈတ္ေထြးလွတဲ့ Analysis ေတြ ကို ေတာင္ အားသိပ္ မစိုက္ရပဲ တြက္ခ်က္ ႏိုင္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
   • Preparation of Drawings
   • Load/Energy Calculations and Simulations
   • Equipment, Duct, Pipe Sizing
   • Specification Preparation
   • Cost Estimating


   • Energy Simulation Programs
   • DOE-2
   • E-Quest with DOE-2
   • Trane Trace
   • Carrier E20-II
   • ETTV, RTTV
   • ASHRAE Excel Sheets
   • http://eetd.lbl.gov/eetd-software.html

 9. Regulation, Codes & Standards
  ေဒသ အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေတြ ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
  • UBC (IBC)
  • BS (British Standard), AS (Australian Standard), SS (Singapore Standard)
  • Malaysia UBBL
  • Environment Codes, Ventilation and Indoor Air Quality Code, Fire Code, Energy Conservation Codes, Safety Codes,
  • State Codes, City Codes

 10. Economic Considerations
  • Life Cycle (Owning & Operating Costs)

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...