" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား Kachin State Myit Kyi Nar Myanmar Natural Beauty


sign of welcome to Myitkyina
Myitkyina, Kachin State

Kachin State (Jingphaw Mungdaw) is the northernmost state of Myanmar. It is bordered by China to the north and east; Shan State to the south; and Sagaing Division and India to the west. The capital of the state is Myitkyina and other important towns include Bhamo. The ethnicities group includes Kachin, Myanmar, Shan, Naga, Indians, and Chinese, live together peacefully. Major religions are Theravada Buddhism and Christianity, but other religions such as animism, Hinduism and Islam are also practiced.
Myitkyina, the capital city of Kachin State, is located 919 miles from Yangon, or 487 miles from Mandalay. In Burmese it means “near the big river”, and in fact “Myitkyina” lies on the west bank of the Ayeyarwady River, just below 25 miles from Myit-son (Burmese for confluence) of its two headstreams (the Mali and N’mai rivers). It is the northernmost river port and railways terminus in Myanmar.
Myitkyina has been an important trading town between China and Burma since ancient times. American Baptist missionary George J. Geis and his wife arrived in Myitkyina in the late 1890s and in 1900 requested permission to build a mission there.images of a Christian church
In August 1944 during World War II, Myitkyina fell to the Allied forces under General Joseph Stilwell after a prolonged siege and heavy fighting between Nationalist Chinese divisions, the Chindits, and Merrill’s Marauders of the Northern Combat Area Command and the besieged elements of the 33rd Imperial Japanese Army under General Masaki Honda. The town was strategically important not only because of its rail and water links to the rest of Burma, but also because it was on the planned route of the Ledo Road.
As the capital of the state, it has government offices and a greater population than other cities in the state. The city has a population of approximately 200,000, with a mix of Kachin, Shan, Bamar, Chinese and Indians.
The Kachin language is the common language among the Kachin, but Burmese is the national language and everyone can speak Burmese. It has two big markets. The city is home to Myitkyina University, Computer University, a teachers college, a nurses training school, and various Christian theological seminaries and colleges affiliated with several seminaries in the U.S. and Asia, notably Kachin Theological College (Nawng Nan).
Foreigners are now free to visit Myitkyina without prior government permission.
Things to Do
image of Myit Sone LaySince Kachin is located at the northern part of the Myanmar, the main river called Ayeyarwaddy is rooted from two small rivers, the Maykha and Malikha, in this state. One of the famous and interesting places for Tourist is Myitsone where the two rivers, the Malikha and Maykha meet together and flow as the Ayeyarwady River. Ayeyarwaddy, the main river in Myanmar has its source from this confluence and flows 1325 miles to the mouth of the river. Myit Sone with the beauty of nature is beyond the expression of words and will definitely be a fine attraction to tourists.
Although Christianity is major religions, there are many pagodas in Myitkyina. Su Taung Pyi and Shwe Thar Layoung Pagoda are well known. Su Taung Pyi pagoda and Shwe Thar Layoung pagoda are situated at downtown of Myitkyina. Most of Buddhists come there on Buddhist religious days. They worship and pray for their good wishes.
image of Su Taung Pyi pagoda
Every day in early morning especially during winter time (Nov – Feb), many people adults and young are taking a walk, jogging, and doing exercise along the river bank road. You can see small groups of people work out together near Su Taung Pyi pagoda. River bank road next to the Ayeyarwaddy River, where the air is fresh and clean, is a perfect spot to catch beautiful sunrise view as well.
Nowadays, it takes only about 4 hours to get to border of Yunnan State, China by cars, and the road is in great condition now. There is a ground transportation station (private cars/vans/station wagons) near Si Tar Pu Bridge. The cost for Myitkyina to Lai Zar (China border) is around 10,000 Kyats. From Lai Zar, you can continue to Yunnan border cities, Ying Jiang and Shwe Li, by cars.
(1US$ = 890 Kyats, and 100 Kyats = 0.75 China Yuan as of March 2011, and exchange rate may vary day to day) (Updated: March 22, 2011)
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္သမိုင္း
(ျပဳစုသူ။ ေဒၚခင္သိန္း၊ ပါေမာကၡ၊ ျမန္မာစာဌာန၊ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္)
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သည္ ယခင္ေၾကးနန္းရံုး သဲဆိပ္ႏွင့္ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားတေလွ်ာက္ ယခင္ဆနာေကာင္း၊ ရွမ္းတို႔အေခၚ ဆာယာကုန္း (သာယာကုန္း) ရြာငယ္ေလးမွ စတင္ေပၚေပါက္လည္သည္ဟု ဆိုေပသည္။ “ဆာနာေကာင္း“ (SaNaKawng) ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ျခင္းမွာ “ဆာနာဒူ၀ါ“(SaNa DuWa) ေနထိုင္ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္၍ ပုဂၢိဳလ္ကိုအစဲြျပဳကာ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ယူဆၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေကာင္းဘက္မွ စစ္ခ်ီ၀င္ေရာက္လာစဥ္ကလည္း ယင္းေနရာတြင္ စစ္စခန္းခ်ရံုးစိုက္ခဲ့သျဖင့္ “ဗိုလ္ကုန္း“ ဟုလည္း ေခၚတြင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အဆိုရွိေပသည္။
ယခင္က “အႀကံ“(A Chye) အမည္ရွိ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး လယ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေနရာကို “အႀကဲနာ“ (A Chye Na) ဟုေခၚရာမွ ျမစ္ႀကီးနားဟု တြင္လာေၾကာင္းလည္း အဆိုရွိေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ယခု“ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား“ ယခင္ သာယာကုန္းအေရွ့ဘက္ ျမစ္ကမ္းသည္ ခဲတစ္ပစ္စာမွ်သာရွိသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းက်ဥ္းသည့္ေနရာတြင္ တည္ထားေသာရြာျဖစ္သျဖင့္ “ျမစ္က်ဥ္းနား“ ဟုေခၚရာမွ “ျမစ္ႀကီးနား“ ဟု ေခၚတြင္လာေၾကာင္းလည္း အဆိုရွိပါသည္။
တစ္ခ်ိဳ႔လူႀကီးမ်ားက ျမစ္ႀကီးနားတည္ေနရာတြင္ ျခင္ႏွင့္မွက္မ်ား အလြန္ထူေျပာၿပီး ကိုက္ခဲလြန္းေသာေၾကာင့္ “မႀကဲနာ“ ဟုေခၚရာမွ ျမစ္ႀကီးနားျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယခင္ သာယာကုန္း အနီးတြင္ ဗန္းေမာ္ဘက္မွ ဆန္တက္လာေသာ ေလွသမၺာန္မ်ားနားရာအနီး ျမစ္အတြင္းရွိ သစ္ငုတ္၌ က်ီးငွက္မ်ား နားေလ့ရွိသျဖင့္ “က်ီးနား“ ဟုေခၚရာမွ ျမစ္ႀကီးနား ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတဲြ(၉)တြင္ “ထိုၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ပင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၉၂ မတိုင္မီက ရွမ္းျမန္မာရြာမွ်သာျဖစ္၍ ျမစ္ႀကီးနားဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္မွာလည္း ျမစ္ႀကီးဧရာ၀တီနားတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးေသာအခ်ိန္တြင္ အေရးပိုင္ရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္“ ဟု ေဖၚျပထားသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆) အရ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္တို႔ကိုေပါင္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕႔သည္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း ခရိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...