" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

ဘယ္သူမွ ကိုယ့္အေဖရဲ ့အရိုးကို ကိုယ္မေရာင္းဘူး Myanamar Policy Phlosophy

အခ်ိန္က ၁၈၅၀-၁၉၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (ယခု) အုိက္ဒါဟို (Idaho)၊ ေအာ္ရီဂြန္(Oregon)နဲ႔ ၀ါရွင္တန္(Washington) ေဒသတ၀ိုက္က ရတ္အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးစုတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ႔ Nez Perce (နာ႔ဇ္ပိစ္) အင္ဒီယန္းေတြ အေျခခ်ေနတဲ႔ေနရာကို လူျဖဴအေမရိကန္ေတြ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္တုန္းက ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔အျဖစ္အပ်က္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္ အနီးစပ္ဆံုးဘာသာျပန္ဖုိ႔ၾကိဳးစားလုိက္ပါတယ္..။
 အဲဒီမွာ သူ႔ေျမ၊ သူ႔လူမ်ိဳးနဲ႔ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈကို အရမ္းေစာင္႔ေရွာက္ထိမ္းသိမ္းတဲ႔ တူးရာကတ္စ္ လုိ႔ေခၚတဲ႔ နာ႔ဇ္ပိစ္ အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတစ္ေယာက္ရွိခဲ႔တယ္။ အေျခခ်လာတဲ႔ လူျဖဴအေမရိကန္ေတြနဲ႔လည္း အဆင္ေျပျပီး သူ႔နယ္မွာ သာသာနာျပဳေတြ၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္သူေတြကိုေတာင္ ေပးေနခဲ႔တဲ႔အတြက္ လူျဖဴေတြက သူ႔ကို ဂ်ိဳးဇက္လို႔ေတာင္ နာမည္ေပးခဲ႔ၾကတယ္။
  
ဒါေပမယ္႔ ကိုလုိနီေခတ္ဆုိေတာ႔ ႏွစ္ၾကာလာတဲ႔အခါမွာ အစိုးရစနစ္၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင္႔စနစ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြနဲ႔သြားတဲ႔အခါမွာ ဓါးမ ဦးခ်ယံုၾကည္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္အၾကီးအမွဴး ဦးေဆာင္မႈစနစ္နဲ႔သြားတဲ႔ နာ႔ဇ္ပိစ္အင္ဒီးယန္းေတြနဲ႔ လူျဖဴအေမရိကန္ေတြ အ ၾကား ပိုင္ဆုိင္မႈကိစၥေတြျဖစ္ပြားလာသလုိ၊ အင္ဒီယန္းေတြရဲ႕ အတန္ဖုိးထားတဲ႔ အပါယ္လူးစ (Appaloosas) လုိ႔ေခၚတဲ႔ ျမင္းမ်ိဳးေကာင္းေတြကို လူျဖဴေတြဘက္က ခိုးယူတာမ်ိဳးေတြ၊ လယ္ေျမ၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြမွာ အေျခခ်ေနလာသူနဲ႔ ဓါးမဦး ခ်ေနလာ သူေတြအၾကား ျပႆနာေတြရွိလာခဲ႔ေပမယ္႔ နာ႔ဇ္ပိစ္အင္ဒီးယန္းေတြဘက္က ေခါင္းေဆာင္စကားမပယ္ရွားဘဲ အျမဲသီးခံ ေနခဲ႔တယ္။
 အဲလုိေနလာရင္း ၁၈၇၁ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာေတာ႔ အဲဒီေျမမွာ ေရႊေက်ာေတြ႔ရွိျပီးလူျဖဴလယ္သမားေတြက သူတုိ႔လူျဖဴ အေမရိကန္ အစိုးရကို အဲဒီေျမကို ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိလာၾကတယ္။ အဲဒီေတာ႔ အေမရိ ကန္လူျဖဴအစိုးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈနဲ႔ လုိအပ္ခ်က္အရ အင္ဒီးယန္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြဆီက ေျမေတြကို ေငြေပး ၀ယ္၊ လက္ ေဆာင္ေပး၀ယ္စတဲ႔ အင္ဒီယန္းမ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အၾကိဳက္ေပၚလုိက္ျပီး ေျမေတြလုိက္၀ယ္ ၾကသ လုိ အင္ဒီယန္းေတြကိုလည္း သူတုိ႔ယဥ္ေက်းမႈပံုစံထဲကို တေျဖးေျဖးနဲ႔ သြတ္သြင္းႏုိင္ခဲ႔ၾကတယ္။
  
အခ်ိဳ႕ေသာ္ အင္ဒီးယန္းႏြယ္ေတြဟာ ဆံပင္အတိုညွပ္၊ မ်ိဳးႏြယ္နာမည္ေတြအစား ခရစ္ယာန္နာမည္ေတြကို ေျပာင္းလဲေခၚ ဆုိလာခဲ႔ၾကသတဲ႔။ ဒါေပမယ္႔ အဲလုိအျခားေသာ နာ႔ဇ္ပိစ္အင္ဒီယန္းႏြယ္ေတြဟာ ေငြေနာက္လုိက္၊ လက္ေဆာင္ေနာက္ လုိက္ျပီး ေျပာင္းလဲသြားေပမယ္႔ တူးရာကတ္စ္ ေခၚ ဂ်ိဳ႕ခ်္ကေတာ႔ သူေျမေတြကို ဘာနဲ႔မွေရာင္းဖုိ႔၊ ငွားဖုိ႔ စိတ္မကူးခဲ႔သလုိ လူျဖဴေတြနဲ႔လည္း မိတ္ဖက္မျပတ္ေနခဲ႔တယ္။ တစ္ခါေတာ႔ လူျဖဴျမိဳ႕ေတာ္၀န္က လူမ်ိဳး ၂ မ်ိဳးျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ၾကဖုိ႔ဆိုရင္ သူသပ္သပ္၊ ကိုယ္သတ္သတ္ေနမွျဖစ္မယ္။ သူတို႔လူျဖဴေတြဥပေဒနဲ႔ ျပဌာန္းထားတဲ႔ ပိုင္နက္နဲ႔ ဂ်ိဳ႕ခ်္ပိုင္တဲ႔ပိုင္နက္ကို သီး ျခား ခြဲထားမွျဖစ္မယ္လုိ႔ စာပို႔လာတဲ႔အထိျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။
  
ေခါင္းေဆာင္ၾကီးဟာ လူျဖဴအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေပးပို႔တဲ႔စာရြက္ လက္မခံတဲ႔အျပင္ကိုင္ေတာင္မၾကည္႔ဘဲ ျပန္ယူသြားခုိင္းခဲ႔ တယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူလူမ်ိဳးအႏြယ္ေတြနဲ႔ တုိးတက္ေနတဲ႔ လူျဖဴေတြအၾကားျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိလာခဲ႔ရင္ သူတို႔ေတြနစ္ နာမွာကို သိတဲ႔အတြက္ သူ႔နယ္ပိုင္ထဲကေျမေနရာတစ္ခ်ိဳ႕ကို လူျဖဴေတြကိုေပးခဲ႔တယ္။ တေန႔ေတာ႔ ေသေကာင္ေပါင္း လဲျဖစ္ေနတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးဂ်ိဳးဇက္ဟာ သူ႔သား ဂ်ိဳးဇက္(၁၈၄၀-၁၉၀၄)ကိုေခၚျပီး  အခုလုိ ေျပာတယ္။ (ဒီေအာက္က အပိုဒ္ကိုေတာ႔ ေပၚလိုကိုဟိုးရဲ႕စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ထားတဲ႔ ဆရာသစၥာရဲ႕ ဘာသာျပန္ခ်က္အျပည္႔ အစံုကို ထည္႔လုိက္ပါတယ္။ လုိင္းသားထားသမွ်အားလံုးပါ။)
  “ငါ႔သား၊ ငါ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ အမိေျမၾကီးဆီကို မၾကာခင္ျပန္သြားရေတာ႔မယ္။ ငါမရွိတဲ႔အခါ ဒီနယ္ေျမကို မင္းဆက္လက္ အေမြခံရမွာျဖစ္တယ္။ မင္းကို စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြ ငါမေပးခဲ႔ႏုိင္ဘူး၊ ငါ႔ရာထူးကို မင္းလက္ခံရတဲ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပီတိျဖစ္ စရာလုိ႔ ထင္မေနနဲ႔..။ အဲဒါဟာ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္႔ တာ၀န္၀ထၱရားပဲ ျဖစ္တယ္။ မင္းလက္ထဲကို ငါ႔ျပည္သူ ေတြ နဲ႔ မင္းေလွ်ာက္ေနတဲ႔ ေျမၾကီးကို ေပးခဲ႔တယ္။ မၾကာခင္ လူျဖဴေတြ ပတ္လည္၀ိုင္းလာျပီးမင္းေျမကို ၀ယ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားလိမ္႔ မယ္။ မင္း အျမဲသတိရေနသင္႔တာက ငါ႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဒီမွာလဲေလ်ာင္းေနျပီး ငါဟာ သူမရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ ခုျဖစ္ေန တယ္ ဆုိတာကို အျမဲသတိရပါ…” ဂ်ိဳးဇက္က သူ႔အေဖေတာင္းတဲ႔ကတိကို ေပးခဲ႔တယ္။ သူတုိ႔နယ္ေျမကို လူျဖဴေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး၀ယ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေပမဲ႔ သူကအျမဲ ျငင္းခဲ႔တယ္။  
အသက္ ၃၁ ႏွစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ဂ်ိဳးဇက္ဟာ သူ႔အေဖေသြးပါျပီး ေအးေဆးတည္ျငိမ္သလုိ၊ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အထူးလုိလားျပီး သူ႔လူမ်ိဳးရဲ႕လံုျခံဳေအးခ်မ္းေရးကို အျမဲစဥ္းစားတတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး စစ္ကိုေရွာင္ဖုိ႔အတြက္ သူ တုိ႔ ရြာေတြကေနပါ သူတုိ႔ပိုင္ဆုိင္သမွ်ယူေတြျပီးေရွာင္ထြက္ေပးခဲ႔ေပမယ္႔ သူတုိ႔သြားတဲ႔ခရီးတစ္ေလ်ာက္မွာ ျမင္းလုိက္ခုိးခဲ႔ တဲ႔ လူျဖဴေတြေၾကာင္႔ မခံႏိုင္တဲ႔ လူငယ္ေတြက ညဘက္မွာ လူျဖဴ ၁၃ ေယာက္ကိုသြားသတ္မိ လုိက္ရာကစျပီး လူျဖဴနဲ႔ နာ႔ဇ္ပိစ္ အင္ဒီယန္းေတြအၾကားစစ္ျဖစ္ပြားခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဓားမဦးခ်ကိုယ္႔ဘ၀နဲ႔ကိုယ္ေရကိုယ္႔ေျမေပၚမွာ ရိုးရိုးသားသား ေနလာခဲ႔တဲ႔ အင္ဒီယန္းေတြဘက္မွာ စစ္တုိက္ႏုိင္ သူေယာက္်ားသား စစ္သားဆုိလုိ႔ မ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္သစ္ ဂ်ိဳးဇက္အ ပါအ၀င္မွ ၉၀ ေလာက္သာရွိခဲ႔တယ္။
သို႔ေပမယ္႔ လူငယ္ေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္လာတဲ႔ စစ္ပြဲမွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ၀င္တုိက္တဲ႔အခါမွာလည္း လက္နက္လူသူ သာလြန္တဲ႔ လူျဖဴေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တုိက္ႏုိင္လုိ႔ လူျဖဴအေမရိကအစိုးရက သူတုိ႔ဘက္က နာမည္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ ေယာက္ကို တာ၀န္ေပးျပီး တုိက္ခုိင္းရတဲ႔ အထိျဖစ္လာခဲ႔တယ္။
အဲလုိတိုက္တုိင္းေအာင္ေနသည္႔တုိင္ေအာင္ နာ႔ဇ္ပိစ္အင္ဒီးယန္းေခါင္းေဆာင္ ဂ်ိဳးဇက္ဟာ ညွိႏႈိင္းျပီးေရွာင္လုိ႔ရတဲ႔ေနရာ ေတြမွာ စစ္မတုိက္ဘဲညွိႏႈိင္းျပီးေရွာင္ထြက္ခဲ႔သလုိ သူလူမ်ိဳးေတြကို လူျဖဴေတြနဲ႔ ေ၀းတဲ႔ကေနဒါဘက္ကို ဦးေဆာင္ျပီးေရွာင္ ထြက္ခဲ႔တယ္။ သူတုိ႔ေတြ ကေနဒါဘက္ကိုသြားေနတာကို သိတဲ႔ လူျဖဴဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဟာ သူတုိ႔ျဖတ္သန္းရမယ္႔ ေနာက္ဆံုး ေတာင္တန္းတစ္ခုကေန စစ္သည္အင္အား ေျခာက္ေထာင္ေလာက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္ဆုိ႔ တုိက္တဲ႔အခါက်ေတာ႔မွသာ ဂ်ိဳးဇက္ကိုဖမ္းမိေတာ႔တယ္။ ဒါေတာင္ တုိက္ပြဲထဲမွာ တိုက္ရင္းအရွင္ဖမ္းမိလုိက္တာပါ။
ေနာက္ဆံုး သူ႔ကိုဖမ္းမိတဲ႔အခါ ဘာကို ခုခံကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တုိက္ခုိက္ေနတာလဲလုိ႔ ေမးၾကတယ္။ ဒီေတာ႔ သူကျပန္ေျပာတယ္။ “ဘယ္သူမွ ကိုယ္႔အေဖရဲ႕ အရိုးေတြကို မေရာင္းဘူး”တဲ႔…။  သူဟာေသတဲ႔အထိ အေမရိကန္ျပည္ နယ္ထဲမွာ ေနသြားေပမယ္႔ သူ႔ ေျမသူ႔နယ္နဲ႔ပါတ္သတ္ ရင္ဘယ္ေတာ႔မွ ေရာင္းမယ္ဆုိတာ မေျပာခဲ႔သလုိ၊ သူေသတဲ႔အထိ လူျဖဴေတြထင္တုိင္း က်ဲေနတဲ႔ သူ႔ဇာတိေျမကိုမျပန္ ေတာ႔ဘဲ လူျဖဴအစိုးရေတြခြင္႔ျပဳထားတဲ႔ေနရာတစ္ခုမွာ ေသဆံုးသြားခဲ႔ ရွာတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္တုိ႔သားအဖအေၾကာင္းဖတ္ရင္း ေခတ္ကာလေျပာင္းလာလုိ႔ နည္းစနစ္ေတြေျပာင္းလာေပမယ္႔ ကမာၻေပၚ မွာရွိတဲ႔ ဆင္းရဲနိမ္႔က်တဲ႔ ႏုိင္ငံေတြတုိင္းဟာလည္း အသြင္ေျပာင္းကိုလုိနီစနစ္ေတြကို ရင္ဆုိင္ေနစဲပါလားဆုိတာကိုလည္း တဆက္တည္းေတြးမိလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထပ္တုန္းက ျပည္သူေတြသိခြင္႔မရွိဘဲ ခ်ဳပ္ခဲ႔တဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြအရ ခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ဧရာ၀တီကိုလည္း ျပည္သူအားနဲ႔ မေသယံုတမည္ျပန္လုခဲ႔ရ၊ ေၾကးနီေတာင္လုိ ေတာင္ အလံုးလုိက္ ေပ်ာက္ေလာင္ေအာင္ေျမတူးေနတာကို မ်က္ရည္လည္ရြဲ ေတာက္တခတ္ထုိင္ၾကည္႔ေနရ၊ စတီဗင္ဆီးဂဲလ္ လူဆိုးေတြကို လက္ေမာင္းေတြရိုက္ခ်ိဳးေနသလုိ တေျဖာင္းေျဖာင္းအခ်ိဳးအခုတ္ခံေနရတဲ႔ သစ္ေတာေတြကိုလည္း သက္ျပင္းတဖြားဖြားနဲ႔ ထုိင္ၾကည္႔ေနရ၊ မေနႏုိင္လုိ႔ ထကန္႔ကြက္သူ အခ်ိဳ႕ဆုိ ဖမ္းဆီးေတာင္ခံလုိက္ရေသးဆုိတာ ထပ္စားျမံဳ႕ျပန္ေနျပစရာလုိမယ္ေတာင္မထင္ေတာ႔ဘူးေနာ္။
စနစ္ဆုိးအက်ိဳးဆက္ေၾကာင္႔ ေျမမဲ႔အိမ္မဲ႔ျဖစ္ေနရသူေတြ၊ ဥပေဒမခုိင္မာမႈေၾကာင္႔ လယ္ပိုင္မဲ႔ယာပိုင္မဲ႔ျဖစ္ခဲ႔ရသူေတြကို ဘယ္ကဘယ္လုိ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္လုိက္မွန္းမသိတဲ႔ ဥပေဒေတြနဲ႔ ကုမၸဏီပိုင္ေျမျဖစ္လုိက္၊ တရုတ္ပိုင္ေျမျဖစ္လုိက္၊ က်ဴး ေက်ာ္ေျမျဖစ္လုိက္၊ အစိုးရပိုင္လယ္ျဖစ္လုိက္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီရပါျပီဆုိတည္းက ဆုတ္ရာကေန နစ္နစ္လာရရွာတဲ႔ ေျမမဲ႔၊ လယ္မဲ႔ေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာပြက္ ေလာကိုရိုက္ေနေတာ႔တာဘဲ..။
  
ငါမရွိတဲ႔အခါ ဒီနယ္ေျမကို မင္းဆက္လက္ အေမြခံရမွာျဖစ္တယ္။ မင္းကိုစည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြ ငါမေပးခဲ႔ႏုိင္ဘူး၊ ငါ႔ရာထူးကို မင္းလက္ခံရတဲ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပီတိျဖစ္စရာလုိ႔ ထင္မေနနဲ႔..။ အဲဒါဟာ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္႔ တာ၀န္၀ထၱရား ပဲ ျဖစ္တယ္။ မင္းလက္ထဲကို ငါ႔ျပည္သူေတြနဲ႔ မင္းေလွ်ာက္ေနတဲ႔ ေျမၾကီးကို ေပးခဲ႔တယ္။ မၾကာခင္ လူျဖဴေတြ ပတ္လည္ ၀ိုင္းလာျပီးမင္းေျမကို ၀ယ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားလိမ္႔မယ္။ မင္း အျမဲသတိရေနသင္႔တာက ငါ႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဒီမွာလဲေလ်ာင္းေနျပီး ငါ ဟာ သူမရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ ခုျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကို အျမဲသတိရပါ။
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုန္းက ဖခင္ေခါင္းေဆာင္က ေခါင္းေဆာင္သစ္သားကိုမွာခဲ႔တဲ႔စကား။ တကယ္ေတာ႔ အစိုးရ၀န္ ထမ္းအျဖစ္ ကတိသစၥာခံယူတဲ႔ေန႔တဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳး သစၥာရွိရွိထမ္းရြက္ပါမယ္လုိ႔ လူသိရွင္ၾကားကတိသစၥာခံယူ ခဲ႔တဲ႔ လူေတြဟာ အာဏာလက္ေရာက္လာတဲ႔အခါမွာေတာ႔ ျပည္သူ႕လည္ျမိဳကို ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးကို ကိုယ္စားမျပဳ ႏုိင္တဲ႔ ဥပေဒဆုိတာေတြနဲ႔ေထာက္ျပီး လက္ေရာက္ေစာ္ကားလာတာဟာ ေတာ္ေတာ္၀မ္းနည္းခံျပင္းစရာေကာင္းပါတယ္။ ပါးစပ္ကေတာ႔ ျပည္သူကတင္ေျမွာက္ထားတာပါဆုိတဲ႔ ဂါထာကိုရြတ္ေနေပမယ္႔ လက္ကေျမသိမ္း အိမ္ဖယ္ အမိန္႔ေတြ၊ ေတာေရာင္း၊ ေတာင္ေရာင္း စာခ်ဳပ္ေတြကို လက္မွတ္ထုိးေနတဲ႔ အစိုးရကိုဆုိတာျမင္ရေတာ႔ ေနာင္အနာဂတ္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ငါတုိ႔ေျမ၊ ငါတုိ႔ေရ ဆုိတာကို အနာဂတ္ေသြးလန္႔ေရာဂါရခ်င္လာတယ္။
အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးဆုိတာကို ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ျပည္သူ တင္ေျမ်ာက္ထားတဲ႔အစိုးရလုိ႔တြင္တြင္ေအာ္ေနျပီး ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမဲ႔တဲ႔အလုပ္ေတြကို ဥပေဒအေသဆုပ္ျပီး မညွာမတာလုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီလသားေလးမွာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရကို ယခင္အစိုးရေတြလုိဘဲဆုိတဲ႔ အယံုအၾကည္ မဲ႔ သူငယ္နာေရာဂါ၀င္သြားမွာစိုးရိမ္ရတယ္လုိ႔ လည္းေတြးမိလုိက္တယ္။
ဘယ္ႏုိင္ငံမွာျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားစုအေရးကို ဦးစားေပးအေလးထားျပီးေဆာင္ရြက္တဲ႔အစိုးရကို လူေတြခ်စ္ခင္ယံုၾကည္ ၾကသလုိ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္ သူ႔အလုိလုိတာ၀န္ျပန္ေက်ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေလးဘက္ေျပးစဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေလးကို ေကာက္ယူေမြးစားဖုိ႔ မ်က္ေမွးအာရွသားေတြ၊ ႏွာခြ်န္လူျဖဴေတြ၊ နီစပ္စပ္ေတြ၊ ညိဳညက္ညက္ေတြဟာ ေငြလံုး ေငြရင္းနဲ႔ ေျပးခုန္ျပစ္ေသနတ္သံေစာင္႔ေနတဲ႔ အေျပးသမားေတြလုိ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္႔ျပည္ထဲက ျပည္သူေတြ က ဂ်ိဳးဇက္တုိ႔ နာ႔ဇ္ပိစ္ အင္ဒီယန္းေတြလုိ ဆုတ္ျပီးရင္းဆုတ္၊ သီးခံျပီးရင္း သီးခံ၊ အနာခံျပီးရင္း အနာခံေနရရင္ တခ်ိန္မွာ ေတာ္ လွန္ေရးမီးပြားျပန္မေပါက္ပါဘူးလုိ႔ ဘယ္သူရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔တာ၀န္ယူႏိုင္မလဲဆုိတာလည္း စဥ္းစားစရာပါ။
  
ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္အေလးထားရိုးမွန္ရင္ ျပည္သူနဲ႔စကားပြင္႔လင္းေျပာဆုိဖုိ႔၊ ျပည္သူ႔ရင္ခုန္သံနားေထာင္ဖုိ႔၊ အသိ ေပးတန္ေပး၊ ကူရပ္ေပးတန္ ကူရပ္ေပးမႈေတြအထူးလုိအပ္ေနေသးတယ္လုိ႔ သိျပီးသူေတြကို ထပ္အသိေပး ေတာင္းဆုိ ခ်င္ပါတယ္။ ေလာကနီတိမွာေတာ႔ ဒီလုိဆုိထားပါတယ္။
“ဗဟူန မပၸသာရာနံ၊ သာမဂၢီယာ ဇယံ ဇေယ။
တိေဏန ၀ဋၬေတ ေယာတၱံ၊ ေတန နာေဂါတိ ဗႏၶတိ။” တဲ႔
အဓိပၸာယ္ကေတာ႔ “အစြမ္းအစမရွိေသာ သူတုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူတို႔တစ္ေတြ စည္းလံုးညီညြတ္လာၾကေသာအခါ အားၾကီး ေသာရန္ကုိ ေအာင္ႏုိင္၏။ ဘာမွ်မျဖစ္ေလာက္ေသာ ျမက္ပင္ကေလးမ်ားကို စု၍ က်စ္ထားေသာၾကိဳးသည္ ဆင္ေျပာင္ၾကီး ေသာ္လည္း တုပ္ေႏွာင္ႏုိင္၏။”တဲ႔..။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ခ်င္း တတ္ႏိုင္သမွ် အကူအပံ႔ညီညီနဲ႔ စည္းလံုးမွသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္ ရာကိုေရာက္ႏုိင္မွာပါ။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာဖုိ႔ဆုိတာ ကိုယ္က်ိဳးၾကည္႔စီးပြားေရးသမားေတြကိုခ်ည္း ကာ ကြယ္ေပးထားလုိ႔မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔အတြက္ မပါဘဲ ဘယ္အေရးအရာမွာ မျပီးစီးပါဘူး။
စား၀တ္ေနေရးဆုိတာ လူတစ္ေယာက္၊ ျပည္သူတစ္ဦးရဲ႕ အေျခခံမရွိမျဖစ္မက္ေမာမႈပါ။ စားေရးအတြက္ရုန္းေနရရွာတဲ႔သူ ေတြဆီက လယ္သိမ္းျပီး ေနေရးအကာကြယ္ေပးမခံရခင္မွာ က်ဴးေက်ာ္ဆုိဖ်က္ေနလုိ႔ကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူအခြင္႔ အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရးေတြကို မည္မွ်ပင္ျမတ္ႏုိးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္ဆုိေစ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အ ခြင္႔အေရးလမ္းေၾကာင္းကေန ေသြဖီေနဦးမွာပါ။ ရိုးရိုးသားသား ၃ မိနစ္တာေလာက္ဘဲစဥ္းစားပါ။ သူတုိ႔ လယ္ေတြကို သူ တုိ႔ ဘာလုိ႔မပိုင္ခဲ႔ရတာလဲ။ သူတုိ႔ေနရာမွာ သူတို႔ဘာေၾကာင္႔ က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္ေနရတာလဲ။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္က သူ တုိ႔ဘယ္လုိရပ္တည္ခဲ႔ရသလဲ။ တကယ္ကို ၃ မိနစ္ေလာက္ပဲ စဥ္းစားေပးပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ကိုယ္႔ေရကိုယ္႔ေျမကို ခ်စ္ခင္တန္ဖုိးထားစိတ္ေတြေပ်ာက္၊ ေတြ႔သမွ်လက္ညွိဳးထုိး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထုတ္ ေရာင္း ျပီး ျပည္သူေတြအက်ိဳးက်ေတာ႔ မသိက်ိဳးကြ်ံပစ္ပယ္ဖိႏွိပ္ထားေနလုိ႔ကေတာ႔ အထက္က အျဖစ္အပ်က္ထဲက ေခါင္းေဆာင္ ၾကီး ဂ်ိဳးဇက္လုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားေသာ္လည္း၊ အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးလုိလားေသာ္လည္း ေရရွည္မွာ အရႈံးနဲ႔၊ က်ဆံုးမႈ ေတြနဲ႔၊ မလႊဲမေသြရင္ဆုိင္ရမွာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပဴးေနတဲ႔ မ်က္လံုးနဲ႔ ကားေနတဲ႔နားေတြဟာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သူတုိ႔ေတြအ တြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ႔ လုပ္ရပ္ေကာင္းေတြအတြက္ အံ႔ၾသ၀မ္းသာလြန္းလုိ႔ ျပဴးကားေပ်ာ္ျမဴးေနတာေတြသာျဖစ္ မယ္ဆုိ လႊတ္လွေနပါလိမ္႔မယ္။
နာ႔ဇ္ပိစ္ အင္းဒီယန္း လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဂ်ိဳးဇက္ရဲ႕စကားနဲ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔ကိုေမးရရင္ “ကိုယ္႔အေဖရဲ႕အရိုးေတြ၊ ကိုယ္႔ အေမရဲ႕ရင္သားေတြ”ကို လွီးထုတ္၊ ျဖတ္ေရာင္းၾကျပီး ကိုယ္႔ရင္ႏွစ္သီးခ်ာေတြကိုမွ အညြန္႔ခ်ိဳးႏွိမ္ထားခ်င္စိတ္ေတြ ဘယ္သူ ေတြမွာမ်ား က်န္ေနပါေသးသလဲဗ်ာလုိ႔သာ …..…။
ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင္႔
စိမ္းခက္စုိး
(ဗုဒၶဟူးေန႔) ေအာက္တုိဘာ ၀၃၊ ၂၀၁၂
ည - ၀၇ း ၅၈ နာရီ

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...