" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးခ်င္ခဲ့တဲ့ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဂုဏ္ျပဳ အမွတ္တရ
254785_270685116278536_100000111498246_1168218_7646605_n
“ကိုေဖခင္-ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာစရာရွိတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုတာ သံုးမ်ိဳးသုံးစား ရိွတယ္။ ခင္ဗ်ား သိလား။
ပထမတစ္မ်ိဳးက လက္နက္ကိုင္ၿပီးတိုက္ရဲတယ္။ သတ္ရဲျဖတ္ရဲ အေသခံရဲတယ္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားက မတိုက္ရဲမခိုက္ရဲ ၊ မသတ္ရဲမျဖတ္ရဲဘူး ၊ အေသလည္းမခံရဲဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာထြက္အပင္ပန္းခံ အဆင္းရဲခံၿပီး စည္းရုံးေရးလုပ္ႏုိင္တယ္၊ စားစရာရရင္စား မရရင္မစားဘဲ ဇြဲနပဲႏွင့္အငတ္ခံႏွိင္တယ္။ တတိယအမ်ိဳးအစားက တိုက္လည္းမတိုက္ရဲ အေသလည္းမခံရဲ အဆင္းရဲ အငတ္အျပတ္လည္းမခံႏွိင္ဘူး၊ ခပ္ေၾကာေၾကာေလး၀တ္စားၿပီး ဦးေႏွာက္သံုးၿပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ ဆိုတဲ့လူစားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားက အဲဒီအမ်ိဳးအစားထဲပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကုိ က်ဳပ္တာ၀န္ေပးစရာရိွတယ္။””
အထက္ပါစကားကို ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံ လူထုညီလာခံသို႕ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္ (ဗမက) ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တက္ေရာက္ကာ “ညီလာခံအဆိိုအမွတ္(၇)  ေတာင္တန္းနယ္ေဒသႏွင့္ ျပည္မ ပူးတဲြလြတ္လပ္ေရးရယူသင့္ေၾကာင္း အဆို” တင္သြင္းခဲ့သူ ဦးေဖခင္အား ျမန္မာ့316831_270685979611783_100000111498246_1168221_2167098_nလြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေခၚေတြ႕ကာ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးေဖခင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကပင္ သိကၽြမ္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္ တစ္၀ိုက္က ပဲခူးေဆာင္တြင္ အတူေနခဲ့ၾကသူမ်ား၊ အေဆာင္သဟာယ ႏွင့္ စာဖတ္အသင္း အမွဳေဆာင္ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေနရာ အတြက္ မဲၿပိဳင္ခဲ့ၾကဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဦးေဖခင္၏ စည္းရုံးေရးစြမ္းရည္ကုိ ကိုယ္ေတြ႕သိရိွခဲ့သည္။
ေက်ာင္းကထြက္ၾကေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲေရာက္သြားၿပီး ဦးေဆာင္ေနစဥ္ ဂ်ပန္ေခတ္ကာလအထိ သူတို႔ႏွစ္ဦးျပန္လည္မဆံုျဖစ္ၾက။ ဦးေဖခင္ကလည္း ယင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ကာ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစဥ္ေတြ႕ဆုံၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားေနာင္ေရးကို စိုးရိမ္စိတ္ထားေန မိသည္။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ မူလကရည္႐ြယ္ခ်က္ မ႐ိွေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားမႈ႐ိွသူျဖစ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ဆဲြသြင္း၍ ဖဆပလအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစီးအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ျခားေဒသဌာနခဲြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးခန္႕အပ္ခဲ့သည္။
ထိုေခတ္အေျခအေနကို သိျမင္ႏိုင္ရန္အနည္းငယ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ညီလာခံက်င္းပခ်ိန္ (၁၉၄၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ) သည္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္လက္ထက္ ၿဗိတိသွ်အလိုေတာ္ရိ “ဆာေပၚထြန္း”အစိုးရေခတ္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႕က တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ေသြးခဲြအုပ္ ခ်ဳပ္သည့္ “Divide and Rule” စနစ္ တည္တံ့ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ အ႐ိွန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ထင္ထင္ေပၚေပၚ ညီလာခံမတက္ေရာက္၀့ံၾကသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တာ၀န္ခံေျပာဆိုေပးသည့္ ဦးေဖခင္ အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယုံၾကည္စြာ တာ၀န္ေပးခဲ့ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဦးေဖခင္ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ဆာေဒၚမာန္စမစ္၏ ဆင္းမလား စကၠဴျဖဴ စာတမ္းသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ဆက္လက္ျခယ္လွယ္ဖို႕ ၄င္းတို႕၏ အလုိေတာ္ရိ ပေဒသရာဇ္တို႕ ရာသက္ပန္တည္ၿမဲေစဖို႕အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြက  ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)နီးပါး အုပ္စိုးခဲ့ၿပီးမွ ယင္းနယ္္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မထိုုက္တန္ေသးဟုဆိုလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ၾကာသည္ အထိ ေစာင့္ရဦးမည္လားဟု ေမးလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႕သည္ ကၽြန္ဘ၀ကို အတူတူေရာက္ခဲ့သည့္ အတြက္ လြတ္လပ္သည့္အခါတြင္လည္း အတူတူပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ ပူးေပါင္းေရးသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႕၏ ဆုံးျဖတ္ရန္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိတို႕အခ်င္းခ်င္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကူးလူး ဆက္ဆံ ၫိႇႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွမ္းျပည္လူထုႀကီးကလည္း ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားေတြ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
Uphaykhin2ယင္းသို႕ တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ အဂၤလန္သို႕ သြားေရာက္ကာ နန္းရင္း၀န္ မစၥတာ အက္တလီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရယူရာတြင္ ေတာင္တန္းႏွင့္ျပည္မ ပူးတဲြရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ္သားစြာေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ ေစာ္ဘြားႏွစ္ဦး အမည္ျဖင့္ “ေအာင္ဆန္းသည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားမျပဳ၊ ျပည္မမွ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း ”  ေၾကးနန္းစာ တစ္ေစာင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံသို႕ ေရာက္လာသည္။ ေတာင္တန္းေဒသလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရတက္မေအးဖြယ္အေျခအေနပင္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးေဖခင္၏ ဦးေဆာင္စည္း႐ုံးမႈႈ၊ စြမ္းစြမ္းတမံ စည္း႐ုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ လူထုအစည္းအေ၀း၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ေတာင္တန္းေဒသအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးဆိုရန္ အႂကြင္းမဲ့ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကးးနန္းတစ္ေစာင္ လန္ဒန္သို႕ ေနာက္ႏွစ္ရက္ခန္႕အၾကာတြင္ ျပတ္သားစြာ ေပးပို႕ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။
Bogyoke Aung San and U Pe Kin at Inlay Lake
အဆိုပါေၾကးနန္းေၾကာင့္လည္း ေဆြးေႏြးပဲြေျပလည္ေခ်ာေမာကာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအာမခံ ခ်က္ေပးသည့္ ““ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ” ကို (၂၇-၁-၁၉၄၇) တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ျပန္လာၾကကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕သို႕ ညီလာခံ တက္ေရာက္ၾကကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႕အထိ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မေသခ်ာဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ စိတ္ပ်က္လာရာမွ သူ၏အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွအား ရန္ကုန္ျပန္ေတာ့မည္ဆိုကာ လက္မွတ္၀ယ္ခုိင္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္ထြန္းလွက ဦးေဖခင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ လက္မွတ္မ၀ယ္ေသးဘဲ ႏွစ္ဦးသား တစ္ဖက္မွ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ႀကိဳးစားစည္း႐ုံးရင္း တစ္ဖက္မွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ရန္ကုန္ မျပန္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသာ ေနာက္တစ္ေန႕ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႕တြင္ “ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ” ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည့္ “ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ” ကိုေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆိုသည့္ ထိုအခ်ိန္ထိုကာလက ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ အလြန္ ပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါက လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးပင္။ ၿဗိတိသွ်တို႕၏ ေသြးခဲြမႈေအာက္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိမ္းကားလ်က္႐ိွၿပီး နက္႐ိႈင္းစြာသံသယ၀င္ေန ၾကသည့္အခ်ိန္အခါတြင္ “ ျပည္ေထာင္စု ” တစ္ခုေအာင္ျမင္စြာ ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ အဓိက အက်ဆုံးလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ထိုေန႕ကို “ ျပည္ေထာင္စုေန႕ ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ “ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး ” အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ လုထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ ကြန္ဂရက္(ဗမက)  ၏ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေဖခင္ တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ လုပ္ႀကံခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဦးေဖခင္ သည္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ပါကစၥတန္၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ (နယူးေယာက္)၊ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယား၊ ႐ု႐ွ၊ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား၊ ပိုလန္၊ မေလး႐ွား၊ စကၤာပူႏုိင္ငံတို႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ကာလတာမွ် တုိင္းျပည္တာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွ မဟာသေရစည္သူဘဲြ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံဂုဏ္ရည္ပထမအဆင့္ဘဲြ႕မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခံယူခဲ့ရကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ပင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အမိန္႕ေတာ္ ခံယူသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
( ကိုးကား – ဦးေဖခင္ကိုယ္တုိင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လုပ္သားျပည္သူ႕ေန႕စဥ္သတင္းစာ၌ ေရးသားခဲ့ေသာ အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးကို ရဲေခါင္ေမာင္ေမာင္ ဘာသာျပန္သည့္ ကိုယ္ေတြ႕ပင္လုံ စာအုပ္ ဆ႒မအႀကိမ္၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ထုတ္ )

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...