" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

ေတာင္တြင္းၾကီး သမိုင္း ျမန္မာ့ သမိုင္း ၁ Myanmar History in Taung Twin Gyiေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ  ့အ၀င္...

အပိုင္း(၁)                                                                  
       သုံးလူ႕အထြဋ္ သဗၺညဳတျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မျမင္မီ (၃၈) တြင္ မဇၩိမေဒသ သကၤႆနဂိုရ္ျပည္ကို အစိုးရေတာ္မူေသာ၊ ေဘရိႏၵမင္းၾကီး၏ သားေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သာဂရႏွင့္သာဂီရ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို့သည္၊ တကၠသိုလ္ျပည္မွ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာပညာျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္႐ႉရာ၊ ဤသကၤႆနဂိုရ္ျပည္၌ ခမည္းေတာ္မရွိလွ်င္ မင္းစဥ္မင္းႏြယ္ သိရ္ငယ္ပေပ်ာက္အံ့ေသာ အေၾကာင္း ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို့သည္လည္း မဇၩိမေဒသနိမိတ္၏ အေရွ့မွာသာ မင္းအျဖစ္သို့ ေရာက္ႏိုင္အံ့ေသာအေၾကာင္းမ်ားကိုျမင္၍ ဇမၺဴဒီပါေျမအျပင္ သင့္ရာကြက္ရပ္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာေဒသတြင္ ျမိဳ့ျပျပဳစု တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းေလွ်ာက္တင္ေသာကာလ.... သားေတာ္တို့ေလွ်ာက္တင္ေသာစကားကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူသျဖင့္ ခ်စ္ခင္လွေသာသားေတာ္တို့အား အလုံးအရင္း ဆင္ျမင္းလက္နက္ ရဲမက္ဗိုလ္ပါ၊ ကိရိယာအစုံ ကုန္တံလုံေလာက္ေအာင္အေရး ေပးမခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူသည္ႏွင့္၊ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို့သည္လည္း ခမည္းေတာ္မယ္ေတာ္တို့အား ဝပ္တြား႐ိုက်ိဳး ရွိခိုးကန္ေတာ့ျပီးလွ်င္ တည္ထြင္ရာေသာအေၾကာင္း ဗိုလ္ေပါင္းစည္းၾကပ္ ေအာင္တပ္ခ်ီေတာ္မူေလရာ၊ သလာႅႅႅႅႅႅႅ၀တီျမစ္ကိုအမွီျပဳ၍ ၊ဥႆာပဲကူးအရပ္တြင္၊  ညီေတာ္သာဂီရမင္းသည္  ျပည္ရြာထီးနန္း တည္ေထာင္ေနရစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္သာဂရမင္းလည္း ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုံးအရင္းကို အပ္ႏွင္းလ်က္၊ ဆက္လက္ထြက္ခြါလာရာ သက္ပန္း ျပဴရြာအရပ္သို့ေရာက္လွ်င္၊ ရြာေနရြာသားတို့က တိုင္းျပည္ထီးနန္းကို သိမ္းျမန္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ လကၡဏာ ဘုန္းတန္ခိုးတို့ျဖင့္  တိုးပြါးၾကီးက်ယ္အံ့သည္ကို ျမင္၍၊..... အရွင္မင္းျမတ္- ဤရပ္ဤရြာကို ညွာတာသနားသျဖင့္ တရားႏွင့္ညီေလ်ာ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား ဆင္းရဲသားတို့ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ မင္းလုပ္စံေနေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္းကို လက္ေဆာင္ပ႑ာ မ်ားစြာ ဆက္သေလွ်ာက္ထားလွ်င္- ထိုေဒသကို ပဌာန-နဂိုရ္ ေတာင္းပန္ရင္းအလိုေၾကာင့္ ထိုသူတို့ေနေသာအရပ္ကို ပဌာနဂိုရ္ျမိဳ့ဟု သမုတ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္- အမတ္ငၾကမ္းေတာကို အအုပ္အထိန္းခန္႕ထားေတာ္မူခဲ့သည္။
       ယင္းကမွ ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ကို ခရီးေရွ့ညွြန္ထား၍ ခ်ီသြားေတာ္မူျပန္ရာ ပန္းသင္းေတာအရပ္သို့ေရာက္လွ်င္ ဆင္ေတာ္မသြား တန္႕နားရပ္ေနသည္ႏွင့္ - ဆင္ေတာ္ရပ္ေနေသာအရပ္သည္ သာမညအားျဖင့္ ရပ္ေနသည္မဟုတ္၊ တစ္စုံတစ္ရာအေၾကာင္း၊ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို့ ေစ့စပ္ေဆာ္ႏိႈး၊ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ ေအာင္ေျမကြက္ရပ္၊ ႏွင္းအပ္ၾကေသာအရာဟု၊  ၾကည္ရႊင္စြာေသာေရႊႏွလုံးေတာ္ျမတ္၊ ျပဌာန္းေတာ္မူျပီးလွ်င္၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တို႕ကို ၾကည္႔ရႈေစရာ၊ ေတာေတာင္ေျမေရ၊ အေျခအျမစ္၊ ၀ါးသစ္ၾကိမ္ႏြယ္၊ လယ္ပယ္ယာပယ္၊ တံဇယ္၊မုရင္း၊ လုပ္ခင္းေဆာင္တာ၊  ေရလာေရစီးတုိ႕ျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း။ ထိုမွတပါးလည္း စတုရန္းတာ (၇၀၀)ေက်ာ္အတြင္း၊ ပန္းသင္းပင္တို႕သာျပြမ္းေၾကာင္း။ ၾကိမ္ႏြယ္စေသာသစ္ပင္တို႕သည္ လက်္ာရစ္ႏွင္နွင္သာ ေပါက္ေရာက္ေတြ႕ျမင္ေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ တင္ေလွ်ာက္လွ်င္…… အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာေၾကာင္႕ျမိဳ့ရြာထီၤးနန္း တည္ေဆာက္ရန္အခမ္းအနားမ်ားကို ပန္းသံုးမွတ္တိုင္စိုက္ျပေစလွ်င္- စိုက္ျပေသာ ပန္းသံုးမွတ္တုိင္အတြင္းမွ ႂကီးမားရွည္လ်ားေသာ၊ေျမြတစ္ခုသည္ ေတာင္အရပ္သို႔ထြက္သြားသည္ကို ေတြ႕ျမင္၍၊ ထိုေျမြသြားျခင္းသည္ အခ်ည္းအႏွီးေသာသြားျခင္းမဟုတ္။ ျမိဳ႕နန္းတည္မည္ဟု ရြယ္ရည္စိုက္မွတ္ေသာ  ဤပန္းသံုးပႏွက္ရာအရပ္သည္ ထူးျမတ္ေသာေအာင္ေျမဇာတိ၊ ဘူမိေသ႒ျဖစ္တန္ရာ၏ဟူူ၍ူ ပညာရိွမွဴးမတ္တို႕ကို လိုက္ၾကည္႔ေစရာ- တာ(၁၀၀၀) တစ္ေထာင္ခန္႕သို႕ေရာက္လ်ွင္ ၾကာအင္းတစ္ခုကို လက်္ာရစ္သံုးပတ္လွည္႔ျပီးမွ ထိုၾကာအင္းအတြင္းဆင္း၍ အေတာင္သံုးဆယ္ခန္႕ျမင္႔ေသာ ကုိယ္ကိုေဖာ္ျပလ်က္ ေတာင္ေျမာက္ ေလးမ်က္ႏွာ ၾကည္႔ျပီးလွ်င္ အစာကိုအန္၍ ထိုေျမြေပ်ာက္သြားေလ၏။ ယင္းသို႕ေသာအေၾကာင္းမ်ားကို၊ တင္ေလွ်ာက္သည္႔ကာလ၊ ပန္းသင္းေတာအရပ္မွ ခ်ီတက္ေတာ္မူ၍၊ ထိုၾကာအင္းအရပ္၌ တိုင္းျပည္ထီးနန္း ျပဳစုတည္ေထာင္၍ သင္႔မသင္႔ ေလ်ာ္မေလ်ာ္မ်ားကို၊ သမၼာေဒ၀စေသာနတ္တို႕အား တင္ၾကားပသအိပ္မက္ယူၾကရာ… မင္းၾကီးသာဂရျမင္မက္ေတာ္မူသည္ကား- ငရန္႕တစ္ခု၊ ဗုဇြန္လံုးတစ္ခုတုိ႕သည္ မဟာသမုဒၵၵၵရာမွတက္လွာ၍၊ ဤအရပ္ေဒသသို႕ေရာက္လွ်င္ ေနာက္သို႕ျပန္ေသာ-ဟူ၏။-  ထိုသို႕ျမင္မက္ေတာ္မူသတည္း။ ထိုေန႕ညသည္လည္း လဆန္း(၇)ရက္ျဖစ္လ်က္၊ လသည္ ပႏၷက္ရာသီျဖစ္ေသာ၊ ဆယ္႔ငါးရက္ေန႔ကဲ့သို့ ျပည့္ျပည့္ဝန္းဝန္း၊ ႐ႈျမင္ၾကရ၏။ ယင္းသို့ေသာအေၾကာင္းမ်ားကို၊ မွဴးမတ္ပညာရိွတုိ႕အားေမးေတာ္မူရာ-  အမတ္ေက်ာ္ေလ်ာက္ထားသည္ကား--
       အရွင္မင္းျမတ္လဆန္း(၇)ရက္ေန့၊လျပည့္ဝန္းသည္ကား၊-  ျပည္ေတာ္ကိုပုဏၰ၀တီဟု သမုတ္ေတာ္မူသင္႔ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမြအစာကိုအန္သည္မွာ ၀မ္းျပည္႔၍ အန္ထုတ္ေသာအျခင္းအရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၊ျပည္ေတာ္တြင္၊ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ၊ လာေရာက္ေနထိုင္ေသာသူတို႕သည္ ေရစာစပါး၊ လြန္ေပါမ်ား၍ သံုးစားမကုန္၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္၊ ၾကြယ္ပင္ေပါက္သကဲ႕သို႕၊ ျဖစ္အံ႔ေသာအေၾကာင္းရိွပါသည္။ ယင္းသို႕ေသာအေၾကာင္းျဖင္႔ ၊ ေဇယ်၀ၯဏတိုင္းဟု သမုတ္ေတာ္မူရပါမည္။
       အမတ္ေက်ာ္ေလ်ွာက္ေသာစကားကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အထက္ပန္းသံုးစိုက္မွတ္ေသာ အရပ္တြင္ ေက်းရြာတည္ေထာင္ျပဳစုေစျပီးလွ်င္၊ ပန္းတြင္းရြာသမုတ္၍ ေရေျမနွင္႔တကြ အစားအသနားေတာ္ခံေစသည္။ တိုင္းေတာ္ျပည္ေတာ္ကိုလည္း "ပုဏၰ၀တီျပည္၊ ေဇယ်၀ၯဏတိုင္း"ဟု သမုတ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္၊ မဟာသကၠရာဇ္  ၈၄၀၈* တြင္ ေငြပႏၷက္ခ်မွတ္ျပီး ျမိဳ႕ေတာ္၊ ထီးနန္းမ်ားကိုျပဳစုေတာ္မူသည္။ ထိုသာဂရမင္းၾကီးသည္ မင္းက်င္႔တရား ၁၀ပါး၊ အပရိဟာနိယတရား ၇ပါး၊ နာယကဂုဏ္ ၆ပါး မ်ားနွင္႔အညီ ျပည္သူဆင္းရဲသားတုိ႕အား ေရခ်မ္းအိုးကို ပိုက္ရဘိသကဲ႕သို႕ ေအးျမခ်မ္းသာေအာင္ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပး၍ မင္းလုပ္ေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေရွ့ဘက္တေလ်ွာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႕ ျမိဳ႕ရြာထီးနန္း မရိွၾကေသး။ ကမး္ယံ၊ကခ်င္၊ ကရင္၊ျပဴ၊ဓနု၊ ရွမး္၊ကဒူး၊ သက္လူမ်ိဳးတုိ႕ ဘာသာဓေလ႔၊ ကို္ယ္႔ရြာကိုယ္မင္းဆိုသကဲ႕သို႕၊ အသီးအသီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္ၾကေလသတည္း။
ထိုသာဂရမင္း ၏အဆက္အႏြယ္ေတာ္ကား……….
၁- သာဂရမငး္။
၂ - ၎သားေတာ္-သာရနုမငး္။**
၃-- ၎သားေတာ္ -သာရထြြဋ္မင္း။
၄-- ၎သားေတာ္ -ပိတ္ေျပာင္မင္း။
၅--၎သားေတာ္ပိတ္ေရာင္မင္း။   ဟူ၍ မင္းအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခ႔ဲရာ၊
       ပိတ္ေ၇ာင္မငး္လက္္ထက္၌ မဇၩိမေဒသ၊ သကၤႆနဂိုရ္ျပည္တြင္၊ မင္းမရိွသည္ႏွင္႔၊ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ ဥဏၰလံုေမြရွင္ေတာ္ဓာတ္ကို၊ သိၾကားမင္းေဆာင္ယူလာျပီးလွ်င္၊ " မဟလ"က ပုဏၰားအေယာင္ေဆာင္ကာ၊ ပိတ္ေရာင္မင္းအား၊ ပို႕ေရာက္လွာသည္။ ၰၰ ထိုဥဏၰၰလံုေမြရွင္ေတာ္ကို ေစတီတည္္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူအံ့ဟု၊ ၀မ္းေျမာက္ပီတိ၊ အလြန္ရိွေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ေရႊနန္းေတာ္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေစတီတည္ေတာ္မူသည္။ ထိုသို႕ေစတီတည္ဆဲ၊ ပစၥယံသံံုးဆင္႔ေျမာက္၊ သံုးရက္ခန္႕ေရာက္လွ်င္ ၊ေက်ာက္ေပါက္ေရာဂါ၊ သည္းထန္စြာျဖစ္ျပီး၊ မင္းၾကီးပိတ္ေရာင္မင္း နတ္ရြာစံေတာ္မူသည္။
ထိုမင္းမ၇ိွလွ်င္ သားေတာ္သံေတာ္မင္း၊ မင္းျပဳေတာ္မူသည္။ ထိုမင္းလည္း ခမည္းေတာ္တည္ထားေသာေစတီေတာ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရာ သံေတာင္အျမင္႔ (၃၀) ခန္႕တည္ျပီးလွ်င္၊ ဥဏၰလံုေမြရွင္ေတာ္ကို၊ ဌာပနာမည္ျပဳရာ၊ ေမြေတာ္ရွင္သည္  ခုနစ္ၾကိမ္ေျမာက္၊ေကာင္းကင္သို႕ပံ်တက္ျပီးမွ ေရႊပန္းဆုိင္းသဏၰာန္၊ ထက္၀ယ္ဖဲြ႕ေခြေကာင္းကင္၌စံေနသည္ကို၊ သံေတာင္မင္းမွစ၍၊ မွဴးမတ္ျပည္သူတို႕သည္၊ ေရႊေပါက္ေပါက္ေငြေပါက္ေပါက္၊ ပတၱျမားေပါက္ေပါက္တုိ႕ျဖင္႔၊ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ျပီးမွ၊ ဌာပနာတုိက္သုိ႔ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည္။ ရတနာသုံးပါး၌၊ အလြန္တရာၾကည္ညိဳေလးျမတ္ေသာ၊ သံေတာင္မငး္သည္ ေက်ာက္စာ၊ကမၺၺည္းမ်ားကို အေသအခ်ာ ေရးသားမွတ္သား၍၊ က်င္႔အပ္ေသာတရား၊ မမွားေစရ။ ဆံုးမထိုက္သူ၊ ဒါဏ္ေပးထိုက္သူတို႕ကို ေသျပစ္ေသဒါဏ္မေရာက္ေစဘဲ၊ သာယာသျဖင္႔ ၊ ဆံုးမေဟာၾကား၍၊ တရားႏွင္႔အညီ မင္းျပဳေတာ္မူသည္။
ထိုမင္းမရွိလွ်င္ သားေတာ္-ဒုတၱၱသူမင္း။
ထိုမင္းသားေတာ္- သတိုးေျပာင္၊
       ထိုသတိုးေျပာင္မင္းသည္၊ တိုင္းေရးျပည္မႈ၌ ၾကည့္႔ရႈေစာင္မနည္းသျဖင္႔ ၊ အက်င္႔ဆိုးသြမ္းေသာ မွဴးမတ္တို႕ႏွင့္ ေသစာေသာက္စား၊ ေပ်ာ္ပါးက်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ ပ်ဴ၊ သက္၊ ကဒူးလူမ်ိဳးတို႕၊ တုိက္ဖ်က္၍၊ အသက္ကုန္ျခင္းသို႕ေရာက္ေလသည္။ ထိုသတိုးေျပာင္ေနာက္၊ မင္းဆက္မရိွ၊ ထီးနန္းေပ်ာက္ကြယ္၍ ႏွစ္ေပါင္း(၁၃၀၀)ေက်ာ္  ေတာျမက္စည္ကား၊ ပျပား၊ခ်ံဳႏြယ္၊ သက္ငယ္သမန္းတို႕ျဖင္႔  ေမာက္လွ်မ္း ေပါမ်ားလ်က္၊  ေတာသား၊ေတာင္သူ၊မိလကၡဴ ခ်င္း၊ကရင္တို႕သာ၊ လယ္ယာလုပ္စား၍၊ ရွည္လ်ားကာလ၊ ေနထိုင္ၾကေလသည္။

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...