" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

ရဲေသာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလား ၂

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ ( အပိုင္း (၂) ကို ဒီေနရာ တြင္ႏွိပ္၍ ျပန္လည္ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္...)

ျပည္သူလူထု ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး သာယာေအးခ်မ္းေရးအတြက္၎ ျပည္သူ လူထုအမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ အတြက္၎ တပ္မေတာ္သားမ်ားက တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကရသည့္ အခါတြင္ ကိုယ္အႏိုင္ ရေရးအတြက္ ဒါးလွံေလးျမွားတို႔ျဖင့္ ခုတ္ထိုးပစ္ခတ္ ေခ်မွဳန္းၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။
ထိုအခါ စစ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ တိုက္ပြဲအတြင္း ေသေၾကပ်က္ဆီးမွဳမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္သည္မ်ားအဖို႔ ေတြးေတာစဥ္းစားစရာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ေလာကီ လူသားတို႔ အတြက္ ပညတ္ေဝါဟာရ မ်ားနွင့္ ပရမတ္ တရားမ်ားကို မကြဲျပားလ်င္ အျမင္မရွင္းပဲ ေရာေထြးနားလည္ ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶပင္လ်င္ ဝိနည္းေဒသနာနင့္ သုတၱန္ေဒသနာကို ေဝါဟာရေဒသနာ အျဖင့္၎၊ ပုဂိၢဳလ္သတၱဝါ အတၱဇီဝ မရိွ ရုပ္နာမ္အစုမ်ွသာ ရိွသည္ဆိုသည့္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကို ပရမတၱေဒသနာအျဖင့္၎ ေဟာၾကားေပးထားခဲ့ရသည္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
သို႔ေသာ္ ေလာကိိီေလာကုတ္ဆိုသည္ တသီး တျခားမဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ေလာကုတၱရာသေဘာအားျဖင့္ ပုဂိၢဳလ္သတၱဝါမရိွ ဆိုေသာ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာကီသေဘာအားျဖင့္ လူ၊ ဆင္၊ျမင္း၊ ကြ်ဲ ၊ႏြား၊ သစ္ပင္ေတာေတာင္ေရေျမ ဟု ေခၚေဝၚ သုံးစြဲေနရျခင္း သေဘာကို ဆင္ျခင္ သေဘာေပါက္လ်င္ စာေရးသူ၏ ဆိုလိုရင္းကို ရိပ္မိႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျပည္သူ လူထုအမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား၊ ျပည္သူ လူထု၏ အိုးအိမ္တိုက္တာ အေဆာက္အဦး စားနပ္ရိကၡာ ယာဥ္ရထား ကားလမ္း တံတားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည့္ အဖ်က္သမား အေနွာက္ အယွက္မ်ားကို ဖယ္ရွား သုတ္သင္ ပစ္ရျခင္းသည္ ပါဏာတိပါတ ကံလား ဆရာဝန္မ်ား လူအမ်ား အသက္ကို ကယ္တင္ဖို႔ ေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ားကို ေဆးထိုးေဆးတိုက္၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးျခင္းသည္ ပါဏာတိပါတကံလား မေဝခြဲႏိုင္ ျဖစ္ၾကရသည္။
ဤအေျဖအတြက္ ပထမဦးစြာ http://www.sanninaymin.com/ အေမးအေျဖမ်ားႏွင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ ဘဝျပႆနာ http://www.dhammadownload.com/Mahasi-Sayadaw-U-Sobhana-Mahathera-eBookInMyanmar. ကို ေလ့လာ ဖတ္ရွုေစခ်င္ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရး အေမးအေျဖ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား အစုံကို ေပါင္းစပ္ ဖတ္ရွုေလ့လာရန္လည္း တိုက္တြန္း ပါသည္။ ပါရမီေတာ္ဆယ္ပါး အျပားသုံးဆယ္တြင္ ဒါနပရ မတၱပါရမျီဖစ္ေသာ အသက္ေပးလွဴျခင္း ပါရမီသည္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္၏။ မည္သူမဆို မိမိ၏ အသက္ကို တန္ဖိုးထား၏။ အသက္ကို ေပးလွဴဖို႔ ရုတ္တရက္ ၀န္ေလးတတ္ၾကသည္။
တပ္မေတာ္သားမ်ားအဖို႔ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအတြက္ မိမိအသက္ကိုစြန္႕လွဴမည္ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္သည္ အမွန္ရိွပါက ပထမတန္းကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္အတြက္ မိမိ၏ အသက္ကိုမငဲ့မကြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ မြန္ျမတ္သည္႕စိတ္ဓါတ္လည္း ရိွသည္။ ရန္သူ (သို႔) သူတပါး လူသတၱဝါမ်ား အသက္ကို သတ္ျဖတ္ဖို႔ စိတ္ထားမဟုတ္မူပဲ ဆရာဝန္သည္ လူနာအသက္ကို ကယ္တင္ရန္ အသက္ကို ရန္ရွာေနေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ေဆးထိုးေဆးေကြ်းျခင္းျဖင့္ သုတ္သင္ရွင္းရသကဲ့သို႔ မိခင္သည္ သားျဖစ္သူ၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ သားရဲ႕လည္ေခ်ာင္းတြင္ စူးေနသည့္ အရိုးကို သားငယ္မခံႏိူင္ေအာင္ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေနသည့္အၾကားမွ မရအရ ဆူးေကာ္ထုတ္ေပးရသကဲ့သို႔ စိတ္သေဘာထားအမွန္ျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ရမည္။
စစ္သေဘာအရ လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္မ်ား ကိုင္တြယ္ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္၍ ေသေစလိုေသာ ေစတနာ မပါေသာ္လည္း ရန္သူမ်ား ေသေၾကပ်က္ဆီးမွဳကေတာ့ ရိွေပလိမ့္မည္။ စစ္နည္း ဗ်ဴဟာအရ ခြင့္ႀကဳံပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ရန္သူရွိ/မရွိ သိရွိႏိုင္ဖို႔ ထိေတြ႔စမ္းသပ္ရန္ ပစ္ခတ္ျခင္း စသည္တို႔ရွိရာ တစ္ခါတစ္ရံ စစ္ေၾကာင္းမွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႔၌ ဒဏ္ရာရစစ္သည္မ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ား ပစ္ကြင္းလမ္းေၾကာင္း၌ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရန္သူအား တိုက္ပြဲမျဖစ္ခ်င္သျဖင့္ ေရွာင္ကြင္းလိုေသာ ဆႏၵရွိရာ အသံေပး ပစ္ခတ္သည္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ရွိတတ္ပါသည္။ စာေရးသူအား တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ႏိွပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္ေနတာ ဟုတ္ပါသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းကို တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ျပင္ပေလာကသို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္က လူတစ္ခ်ိဳ႕၏ ခံစားခ်က္အရ ရင္ဆိုင္အေမးခံရဘူးပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသားဆိုသည့္ ေသြးမကင္းပါ။
တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု သားသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အားလုံးသည္ ျမန္မာျပည္သား ျမန္မာမ်ားသာျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးစုကြဲျပားေအာင္ ေျပာရသည့္ စကားအရသာ တိုင္းရင္းသား ( အဂၤလိပ္စကားလုံးဘာသာျပန္ဟု ထင္၏။ သမၼာဒိဌိဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာဟု ျပန္ဆိုရျခင္းမ်ဳိးဟု ယူဆပါသည္။ ) ဟု ေျပာၾကပါသည္။ မိမိတို႔က ဘယ္လူမ်ဳိးစု ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ တိုင္းျပည္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔သာ သေဘာထားသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လူဦးေရ အခ်ိဳးအတုိင္း ေလ့လာ သုေတသနျပဳၾကည့္ပါက မဆလ ေခတ္က ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား မ်ားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား စစ္တပ္ထဲတြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းဆိုရင္ မွတ္မိသေလာက္ ခမရ(၁၅) ျမင္းၿခံ တြင္ တပ္ရင္းမွဴးမွ အစ တပ္ရဲအဆုံး ရခိုင္လူမ်ိဳး အမ်ားစု ရွိတာကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အလားတူ ကရင္လူမ်ိဳး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ဖဆပလ ေခတ္က ၀င္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ား နာမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ဘူးပါသည္။

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...